Návrat dětí do škol

12. dubna zahajujeme výuku!!!!

Do školy se vrací všechny ročníky. Školní družina bude v běžném provozu od 6.30 do 15.45. Žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno mezi 6.30 a 7.30 testováni. 

Obědy a svačiny budou automaticky přihlášeny podle přihlášek v září. Pokud budete chtít nějakou změnu, volejte vedoucí stravovny. 

Do školky se vrací děti plnící povinnou školní docházku. Děti budou v pondělí a čtvrtek po příchodu do MŠ testovány za přítomnosti zákonných zástupců. Strava je pro děti od 12. 4. automaticky přihlášena, pokud budete chtít nějakou změnu, volejte vedoucí stravovny. 

Prosíme čtěte nyní každý den webové stránky a školní mail dětí, budeme postupně přidávat konkrétní informace. 

Družinová soutěž

Jarní virtuální výstava výtvarných děl

Na farmě, na pastvině, ve stáji ….

Je jaro - to je roční období, kdy sluníčko více svítí a začíná se vše zelenat, rodí se nová mláďata domácím a hospodářským zvířatům.

 Chtěly bychom vás zapojit do projektu

„Vyrob model prostředí, kde by se zvířátkům moc líbilo“

Využijte svoji fantazii při zábavném tvoření, můžete použít i figurky zvířátek z lega nebo si je nakreslit z papíru. Pracovat můžete i venku, když bude pěkné počasí.

Postup práce a pomůcky:

1. V zahradě si nasbírej přírodní materiál – větvičky, klacíky, kůru, mech (ploty, přístřešky)

2. Kartonový papír – podložka, na kterou vše přilepíte (ploty a ohrady….)

3. Na oplocenou podložku dáte mech, kamínky, rybníček, domeček …

4. Pokud máte prostředí vytvořeno, umístěte figurky zvířátek

5.  Vyfoťte vaši práci a foto zašlete do školy i s vaším jménem do 31. 3. 2021

6. Všechny práce budou vystaveny a hodnoceny porotou, která udělí všem zajímavé odměny

Přejeme vám všem příjemnou zábavu z tvoření a na fotky a dílka se těší všechny paní učitelky ze školy.

Hodně tvůrčí inspirace vám přejí paní vychovatelky Lenka a Broňa .

 

Zápis do 1. třídy

ZŠ a MŠ Rovensko Vás zve na

Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ pro rok 2021/2022

Zápis bude probíhat bez osobního kontaktu s dětmi

od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Více informací na Škola Rovensko - Zápis do 1. ročníku ZŠ (skolarovensko.cz)

O klasický zápis, děti, ale určitě nepřijdete.

Jakmile se otevřou školy, budeme se na Vás těšit.

A co byste si měly připravit a trénovat?

- správně držet tužku, nakreslit základní geometrické tvary, umět lepit a stříhat,

- umět se sám obléknout, zavázat si tkaničky, používat příbor a kapesník,

- umět pozdravit, poděkovat, vykat dospělým,

- zvládat orientaci: pravá, levá ruka, nahoře – dole,

- rozeznávat jednotlivá slova ve větě, slabiky ve slově, počáteční hlásku slova,

- skákat na jedné noze, přes švihadlo, házet a chytat míč,

- znát své jméno, věk, adresu, zarecitovat báseň, odvyprávět krátký příběh,

- „vydržet“ bez rodičů, zvládat autoritu, umět prohrávat, komunikovat s vrstevníky

Ošetřovné na dítě z důvodu uzavření škol

Aktuální informace týkající se ošetřovného z důvodu uzavření škol, včetně formuláře, naleznete na webových stránkách České stránky sociálního zabezpečení:

*  https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

*  https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

Informace k dalším opatřením Vlády

Vláda s největší pravděpodobností opět nařídí uzavření základních a mateřských škol, zvažujeme variantu fungující školní jídelny. Proto nabízíme odběr obědů do jídlonosičů školákům za jejich běžnou cenu ve školní jídelně a cizím dospělým za 60,-. Pokud bude zájem minimální - prodělečný - školní jídelnu budeme muset zavřít. 

V případě uzavření MŠ a ZŠ od 1. 3. 2021 si můžete oběd přihlásit nejpozději do neděle 28. 2. 2021 do 12 hodin. A to na tel. 739 051 928 nebo e-mail zdenka.sinclova@skolarovensko.cz.

Jinak budou všem žákům ZŠ a MŠ automaticky obědy i svačinky odhlášeny.

Nová opatření Ministerstva zdravotnictví

Od čtvrtka 25. 2. je povinné nosit do škol a školských zařízení (tedy do ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ) respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku. Nelze už používat látkové roušky! Výjimku mají pouze děti mateřské školy. Prosíme všechny o dodržování tohoto opatření. Děkujeme. 

Únorová výzva

I v únoru pokračujeme v plnění úkolů. Děti, které nejlépe splnily lednovou výzvu, dostaly knihu. Doufáme, že udělala výhercům radost. Tentokráte výzvu vymysleli žáci 4. třídy. Takže hurá do toho!!!

Třídní schůzky online

Vážení rodiče, do Vašich mailových schránek Vám třídní učitelky zaslaly termín a odkaz na připojení k online třídním schůzkám. 

Toto setkání bude společné vždy pro jeden ročník, dozvíte se informace o průběhu školního roku a dalších plánech. Protože se blíží konec 1. pololetí, budou Vám na mail zaslány návrhy klasifikace Vašich dětí za toto období.

Pokud budete mít zájem o individuální konzultaci s vyučujícími, napište prosím mail s návrhem termínu. Konzultace proběhne rovněž online ve smluveném čase.

Děkujeme za báječnou spolupráci!!

Výuka od 11. 1. 2021

Distanční výuka pro 3. a 4. ročník byla prodloužena do 22. 1. 2021.

Žáci 1., 2. a 5. ročníku chodí do školy, školní družina i školní jídelna jsou v provozu.

Provoz mateřské školy zůstává beze změny.

Lednová výzva

Děti z 1., 2. a 5. ročníků dostaly dnes LEDNOVOU VÝZVU vytištěnou. Děti z 3. a 4. ročníku + ty, které jsou nemocné doma, dostaly výzvu v mailu. Nemusíte samozřejmě splnit všechny úkoly, ale čím víc, tím víc zábavy. Tentokrát prosíme vše fotit a dokumentovat. Obzvlášť se těšíme na videa s polkou blush. A taky prosíme rodiče, aby vás nechali převléknout peřiny a nepomáhali. To je taky zábava (pro rodiče). A když budeme zítra všichni fandit, Ester určitě vyhraje!!!!! Tak do toho, všichni!!!!!

Distanční výuka 3. a 4. ročníku (období 4. 1. - 10. 1. 2021)

Na základě usnesení vlády z 23. prosince se opět budeme setkávat pouze online. Odkazy na výuku i časy meetů zachováme stejné jako v podzimní výuce. Připomínáme, že distanční výuka (výuka online i samostatná práce doma) je povinná a je nutné omlouvání absence. 

3. roč.

9 - 10 hod.   ČJ

10 - 11 hod. (na skupiny) M, Aj, Prv

4. roč.

9 - 10 hod. (na skupiny) M, Aj, Vl, Př

10 - 11 hod.   ČJ (nezapomeňte, že máme nový odkaz a novou učebnu NOVÝ ČESKÝ JAZYK)

Těšíme se na viděnou!            

Jana Balcárková a Gabriela Kubíčková

Výuka od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 bude v provozu Mateřská školka, školní jídelna a školní družina. Do Základní školy se vrátí 1., 2. a 5 ročník. Pro 3. a 4. ročník platí do 10. 1. distanční výuka. 

Ukončení vyučování před vánočními prázdninami

18. 12. končí vyučování, od pondělí ( o 2 dny dříve) začínají vánoční prázdniny. V pátek si uděláme malé vánoční besídky - každá třída zvlášť. 

15. 12.

15. 12. si uděláme Den bláznivých účesů nebo netradičních pokrývek hlavy. Ať si před Vánocemi užijeme aspoň nějaký veselý den.:-)

Prosincová výzva pro radost a zábavu

Zhodnocení listopadové výzvy - pondělí 30. 11.

Dobrý večer, v pondělí končí listopadová výzva  Byl bych rád, kdyby děti splnily alespoň něco. Všechny děti mohou upéct buchtu nebo nakreslit někomu obrázek a ostrouhat tužky. ???? V pondělí si to budeme všechno hodnotit. Posílejte mi fotky, abych měl kontrolu. Někteří posílajíi videa ze stezky odvahy. ???? Váš ráček Roveňáček

Návrat 3. a 4. tříd do školy

Dle nařízení vlády se 30. listopadu vrací do školy i 3. a 4. třídy. Moc se na vás těšíme:-)

Třídní schůzky 25. 11.

Vzhledem k pandemické situaci není možné uskutečnit 25. 11.  běžné třídní schůzky. Má- li někdo zájem o online konzultace, napíše prosím mail  třídní učitelce svého dítěte a schůzku si domluví individuálně. Jistě chápete, že informace o prospěchu nebude možné podávat a konzultace se bude týkat vícemeně práce dítěte při online hodinách. Děkujeme za pochopení. 

Roušky

Moc Vás, rodiče, prosíme, aby děti měly na dopoledne 2 roušky (vyměníme po svačině) a pokud půjdou do odpolední družiny, tak znovu další 2 roušky. (Výměna po obědě a v polovině odpoledne.) Děkujeme.

Návrat 1., 2. a 5. ročníku do školy - 18. 11.

Ve středu 18. 11. se do školy vrátí děti z 1.,  2. a 5.  třídy. Žáci budou muset mít povinně roušku během celého dne, nejen na chodbách. (S sebou musí mít i náhradní.)  Vyučovat se bude vše kromě tělesné a hudební výchovy. Družina bude také v provozu. Děti, které budou chodit na obědy, si je MUSÍ přihlásit. Těšíme se moc!!!!!

Pravidla online výuky

Milí žáci,

podívejte se prosím na pravdila online výuky a pokuste se je respektovat. Většině z Vás se to daří skvěle, a co se nedaří, to společně zvládneme také smiley.

Vánoční hvězda

I v letošním roce je možné zakoupit Vánoční hvězdu. Je v červené a bílé barvě,  kus je za 100,- Kč.  Objednávky posílejte na mail naší paní asistentce do 22. 11. Děkujeme. 

Listopadová výzva ráčka Roveňáčka - POVINNÉ PRO VŠECHNY!!!!!

Obědy 2. 11.

Vážení strávníci, v pondělí 2. listopadu jsou obědy beze změny tak, jak jste si je přihlásili. Bohužel už to nelze změnit. Pokud chcete od úterý 3. 11. oběd přihlásit nebo naopak odhlásit, volejte během pondělí vedoucí jídelny. 

Uzavření školy od 2. 11. 2020

Vážení rodiče, jak jistě víte, naše škola zůstane i nadále uzavřená. Veškeré učivo bude pro děti nachystáno v záložkách jednotlivých ročníků - Domácí výuka. Učení online bude pokračovat, paní učitelky se s Vámi individuálně domluví. Přejeme mnoho sil. 

Elektroodpad

I v letošním roce probíhá sběr elektroodpadu, jen se změnila pravidla sběru: 

Která zařízení jsou sbíraná?  - rádia, mp3 diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky, elektrické hudební nástroje, fény, žehličky, holící strojky, mixéry, vysavače, mikrovlnné trouby, toustovače, rychlovarné konvice, baterie, tonery a další. 

Která zařízení sbíraná nejsou? - chladničky, mrazáky, zářivky a úsporné žárovky, výbojky a ostatní osvětlovací zařízení, TV a monitory, diskety, CD, DVD, kazety, pračky, myčky, trouby, kopírky, sušičky a další.

Leták Ministerstva školství

Aktuality