Sběr citrusových kůr

Sběr tříděných sušených citrusových kůr končí koncem dubna.