Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí.

Potřeba je vyplněná žádost o přijetí (nebo žádost o odklad povinné školní docházky), kopie rodného listu a zápisní list podané v době od 1. dubna do 30. dubna na adresu školy.

Tiskopisy:

/images/uploads/2021-03-15-12-40-57Žádost.docx

/images/uploads/2021-03-15-12-39-17Žádost o odklad.docx

/images/uploads/2021-03-15-12-37-07Zápisní list.docx

Možnosti podání:

  • poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Rovensko, okres Šumperk, příspěvková organizace

                                  Rovensko 227

                                  789 01 Zábřeh

  • osobně přímo do školy
  • datovou schránkou: ID madmg75
  • emailem s elektronickým podpisem

Zápis absolvují děti:

  • které se narodily od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 (k datu 31. 8. 2021 dovrší věk 6 let);
  • kterým byla odložena povinná školní docházka.

Bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, doloží k žádosti (pokud již má):

posudek z:

  • pedagogicko-psychologické poradny,
  • nebo speciálně pedagogického centra (školské poradenské zařízení);

a současně i doporučující stanovisko:

  • odborného lékaře (např. dětského),
  • nebo klinického psychologa.

Tiskopisy budou v poštovních schránkách rodičů předškoláků naší MŠ, ke stažení na webu školy nebo budou k dispozici v kanceláři školy:

pondělí - pátek 8.30 - 12.00.