Telefonní kontakt na družinu

Nový telefonní kontakt na družinu: 

605 493 959

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřena  2 oddělení školní družiny.

Ranní provoz je  od 6:30 do 7:45, při pozdějším začátku vyučování pro jednotlivé ročníky je ranní družina  prodloužena do 8:45. Odpolední začíná v 11:45 a končí v 16.00.    

 Výchovně vzdělávací práce se řídí ŠVP pro zájmové vzdělávání "My se nikdy nenudíme, s nudou pěkně zatočíme" a jako každý rok je motivována celoročním projektem. Kapacita školní družiny je 45 dětí. 

I. oddělení povede paní vychovatelka Martina Herynková .

II. oddělení bude pracovat pod vedením paní vychovatelky Bronislavy Morávkové.

Přednostně umístíme do družiny děti z 0., 1. a 2. ročníku. Ostatní budou zařazeny podle věku až do doplnění kapacity 45 dětí.

 

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Pohádky motivují děti k různým činnostem, vedou je k rozvoji fantazie.Rozvíjí myšlení, řeč, schopnosti souvislého vyjadřování a podněcují aktivitu a vlastní snažení. Zvyšují dětskou představivost a ovlivňují jejich city a nápady.

V průběhu mladšího školního věku patří pohádky k nejoblíbenějšímu čtení. Děti jim rozumí, protože svět pohádek je jejich světem. Čtení pohádkových příběhů je mimořádně důležité.

V tomto školním roce se vypravíme s dětmi za pohádkami.

 Cílem projektu je získat děti pro aktivní činnost. Přeneseme se společně do pohádkové říše. Pomocí dětské hry, která je motivovaná pohádkami a příběhy, chceme děti zaujmout, pobavit a rozvíjet u nich dětskou fantazii, tvořivost, myšlení a soutěžení. Prostřednictvím nabízených činností děti získají spoustu vědomostí a dovedností, naučí se porozumět sobě i svým kamarádům, lépe komunikovat mezi sebou, citlivěji chápat a ovlivňovat mezilidské vztahy.

Každý měsíc se přeneseme do jiné pohádky. Společně si budeme hrát, plnit úkoly, výtvarně tvořit a zkusíme i pozměnit příběh podle vlastní fantazie. Některou pohádku zdramatizujeme a předvedeme ostatním dětem.

 

Celoroční plán práce

 

   

Školní