Telefonní kontakt na družinu

Nový telefonní kontakt na družinu: 

605 493 959

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve školním roce 2021/2022 budou otevřena  2 oddělení školní družiny. Ranní  provoz je  od 6:30 do 7:45, odpolední začíná v 11:45 a končí v 16.00. Výchovně vzdělávací práce se řídí ŠVP pro zájmové vzdělávání "My se nikdy nenudíme, s nudou pěkně zatočíme" a jako každý rok je motivována celoročním projektem. Kapacita školní družiny je 45 dětí. 

I. oddělení pod vedením paní vychovatelky Martiny Herynkové navštěvují děti z přípravného ročníku, 1. a 2. třídy.

II. oddělení pracuje s dětmi  3.- 5. ročníku a vede ho paní vychovatelka Bronislava Morávková.

 

PLANETA ZEMĚ

V tomto školním roce budeme společně putovat po naší planetě – Zemi. Navštívíme všechny světadíly, seznámíme se s jejich rozdílnou flórou i faunou, životem lidí, jejich zvyky, kuchyní, stylem života. Zjistíme, jak žijí a s čím si hrají děti rozdílných kultur.

Podle věku dětí zařadíme činnosti tak, aby mladší děti pracovaly společně s paní vychovatelkou, malovaly a tvořily, starší budou pracovat víc samostatně, nebo ve skupinách s pomocí PC a encyklopedií. 

Pokud to bude možné, pozveme si hosta, který procestoval velkou část naší planety.  Zkusíme si během roku připravit jídlo inspirované nějakou zemí. Za pomoci maminek vyrobíme oblečení nebo doplňky typické pro některé země.  Na konci roku uspořádáme společné setkání dětí celého světa.

Celoroční plán práce

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY – ŠKOLNÍ ROK 2021/22

ŘÍJEN               -  Drakiáda

PROSINEC       - Čertí radovánky  

                         - Vánoční dílna –  rodiče a děti ŠD

LEDEN             - Sněhové stavby

DUBEN            - Velikonoční tvoření – rodiče a děti ŠD

                         - Rej čarodějnic

KVĚTEN           - Svátek matek – keramická dílna pro děti

ČERVEN           - Den dětí

                         - Společný výlet          

Školní