Telefonní kontakt na družinu

Nový telefonní kontakt na družinu: 

605 493 959

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve školním roce 2022/2023 budou otevřena  2 oddělení školní družiny. Ranní  provoz je  od 6:30 do 7:45, odpolední začíná v 11:45 a končí v 16.00. Výchovně vzdělávací práce se řídí ŠVP pro zájmové vzdělávání "My se nikdy nenudíme, s nudou pěkně zatočíme" a jako každý rok je motivována celoročním projektem. Kapacita školní družiny je 45 dětí. 

I. oddělení pod vedením paní vychovatelky Martiny Herynkové navštěvují děti z přípravného ročníku, 1. a 2. třídy.

II. oddělení pracuje s dětmi  3.- 5. ročníku a vede ho paní vychovatelka Bronislava Morávková.

 

PŘÍRODY SI VÁŽÍME, CHRÁNIT SE JI UČÍME

Tento rok se zaměříme na přírodu kolem nás. Děti se pomocí her, soutěží, knih, vycházek a celodružinových akcí naučí poznávat proměny a krásy naší přírody.

Během roku se zaměříme na zvířecí svět, na rostliny, které najdeme v našem nejbližším okolí, ale také na neživou přírodu. Seznámíme se s povoláními a obory, které mají k přírodě nejblíže. Děti se naučí, jak se k přírodě chovat, jak ji chránit, ale také co nám příroda dává, jak je důležitá pro život nás všech.

 

Celoroční plán práce

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY – ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Září - Jablíčkohraní
         - Štafetový běh družstev
Říjen - Kaštanová olympiáda
          - Bramborové odpoledne
Listopad - Halloween – výroba lucerniček
Prosinec - Čertovské hrátky
                 - Keramická dílna
                 - Pečeme perníčky
Leden - Ledohrátky
Únor - Masopustní karneval
          - Vycházka ke krmelci
Březen - Návštěva obecní knihovny
             - Ukaž, co umíš – soutěž jednotlivců
Duben - Velikonoční tvoření
            - Rej čarodějnic
Květen - Den matek – výroba dárků
             - Pexesiáda
Červen - Den dětí – soutěžní odpoledne
             - Výlet do okolí s opékáním        

Školní