Akce družiny

Září:  - Jablíčkohraní

          - Štafetový běh družstev

Říjen: - Kaštanová olympiáda

           - Bramborové odpoledne

Listopad: - Halloween - výroba lucerniček

Prosinec: - Čertovské hrátky

                  - Keramická dílna

                  - Pečení perníčků

Leden: - Ledohrátky

Únor: - Masopustní karneval

          - Vycházka ke krmelci

Březen: - Návštěva obecní knihovny

             - Ukaž, co umíš - soutěž jednotlivců

Duben:  - Velikonoční tvoření

             - Rej čarodějnic

Květen: - Den matek - výroba dárků

               - Pexesiáda

Červen: - Den dětí - soutěžní odpoledne

              - Výlet do okolí - opékání

Kalendář