Akce družiny

DRUŽINOVÉ AKCE 2023/24

Září           -  Štafetový běh

Říjen         -  Jablíčkohraní

                  -  Tvořivá dílna pro rodiče a děti  - výroba dýňové dekorace , dýňová lucerna

Listopad   -  Svíčkárna Olomouc

Prosinec   -  Čertovské hrátky

                  -  Pečeme perníčky

Leden       -  Stavby a hry na sněhu

Únor         -  Masopustní karneval

                  -  Vycházka ke krmelci

Březen      -  Ukaž, co umíš

                  -  Tvořivá dílna pro rodiče a děti – velikonoční vyrábění

Duben      -  Rej čarodějnic

Květen     -  Den matek – výroba dárků

 Červen    -  Den dětí – zábavné odpoledne

                  - Odpoledne s pohádkovými úkoly    

Ve školní družině mohou děti navštěvovat pravidelné zájmové činnosti:

 - výtvarné, tělovýchovné .

Akce se mohou během roku měnit a doplňovat .     

   

                 

Kalendář