Třída Žabičky

Třída "Žabičky" je určena pro nejmenší děti ve věku od 2 let s kapacitou 11 dětí. Slouží převážně pro adaptaci a zvykání na předškolní prostředí.

Od 7:00 do 15:00 s dětmi pracují dvě kvalifikované učitelky.

Děti se přizpůsobují nastaveným pravidlům, vytvářejí si kontakty a kamarádské vztahy, učí se respektovat autoritu dospělé osoby. Budují si a rozvíjejí  z rodiny naučené základní návyky a dovednosti, hygienické a sebeobslužné činnosti. Posatupně se zapojují do aktivit a her - výtvarných, hudebních, pracovních, smyslových a pohybových. Jsou vedeny ke spolupráci a toleranci k ostatním.

Naším cílema je  fyzicky a psychicky zdravé a spokojené dítko, které se na pobyt v MŠ těší, má k nám důvěru a umí si poradit. Potom je připraveno na vstup do staršího oddělení MŠ.