Třída Žabičky

Třída pro nejmenší děti ve věku od dvou let s kapacitou 11 dětí. Maličká třída slouží převážně pro adaptaci dětí na předškolní prostředí. Ve třídě je k dispozici jedna paní učitelka.

 

 motto: "Pomoz mi, abych to dokázal sám"

Jak již motto napovídá, snažíme se o rozvíjení všech oblastí dětí, jejich chtění objevovat a zkoumat,  kde hlavním aktérem je dítě a dospělý je jen jakýsi "průvodce" k tomu, aky se dítě samo realizovalo a utvářelo.