Základní informace

Mateřská škola je umístěna v 1. patře Základní školy a má dvě oddělení - třída Žabičky a třída Rybičky. Pro tento školní rok máme zapsáno 35 dětí. První oddělení - Žabičky-  má kapacitu 11 dětí a je primárně určené  nejmladším dětem, které se zde postupně adaptují na prostředí Mateřské školy. Oddělení druhé -  Rybičky - je smíšeným oddělením pro děti 3-6ti leté v počtu 24 dětí. V MŠ jsou pro tento školní rok k dispozici 4 plně kvalifikované učitelky s praxí. Novinkou v tomto roce je vybudování zázení pro prťátka, které nebudou přecházet do ložnice v Rybičkách, ale zůstanou po celou dobu pobytu v MŠ ve své třídě - v Žabičkách.

 

Provoz MŠ

 

MŠ je v provozu každý všední den v čase od 6:30 do 16:00

Děti se ráno v 6:30 postupně schází ve třídě Rybiček k ranním aktivitám a přibližně v 7.00 odchází mladší děti do třídy Žabiček. Čas je orientační, protože je dětem ponechán prostor pro dokončení jejich započaté hry. Děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8:00. Po rozdělení dětí do svých tříd, následuje dopolední program řídící se režimem dne, v obou třídách jsou činnosti přizpůsobeny věku a individuálním potřebám dítěte. Zahrnuje pohybové činnosti, cvičení, smyslové, didaktické a jazykové hry, hudební a výtvarné činnosti, grafomotorická a logopedická cvičení. Aktivity jsou v souladu se Školním vzdělávacím programem, vycházejí nejen z Třídních vzdělávacích plánů, ale snažíme se vždy přihlédnout jednak k událostem, které nás obklopují, tak i k momentálnímu naladění dětí ve třídě. Svačiny ve třídách jsou připraveny v Žabkách v 8:30 a v 8:45 v Rybičkách. Po bloku aktivit děti z obou tříd odcházejí na každodenní vycházku a vrací se až na oběd - mladší děti v 11:30, starší v 11:45. Protože bychom chtěly dětem dopřát obědový klid bez vyrušování zvonky, prosíme rodiče, aby si pro děti chodili nejdříve ve 12:15. Odpolední klid trvá přibližně do 14:30 a poté následuje odpolední svačina. V nabídce odpoledních činností preferujeme volnou hru nebo aktivity, které si děti chtějí zvolit. Provoz MŠ je ukončen v 16:00. Režim dne a ŠVP obou tříd je k nahlédnutí v MŠ.

 

Na co se mohou děti těšit:

 

- od 9.9. čeká předškoláky plavecký výcvik

- od října se mohou zase předškoláci těšit na kroužek KERAMIKY v DDM Krasohled v Zábřehu pod vedením p. Romany Unzeitigové Dis.

- pro děti s obtížemi v řeči pravidelná Logopedická průpravka ve spolupráci s jejich klinickým logopedem

- setkání se zajímavými hosty

- návštěva dopravního hřiště v Zábřehu

- návštěvy kulturních akcí, divadel, kina a programů knihovny dle aktuálních nabídek

- školkové akce pro děti a veřejnost jako je například podzimní Bramborohraní, Pochod broučků nebo na jaře pak Jarní dílna a mnoho mnoho dalšího...