Základní informace

Mateřská škola s kapacitou 35 dětí je umístěna v 1. patře Základní školy a má dvě oddělení - třída Žabičky a třída Rybičky. První zmíněná má kapacitu 11 dětí a je primárně určená  nejmladším dětem, které se zde postupně adaptují na prostředí Mateřské školy. Třída Rybiček je smíšeným oddělením pro děti 3-6ti leté, tedy i pro děti s případnou odloženou docházkou. V MŠ jsou 3 kvalifikované učitelky s praxí a k dispozici je i školni asistent. 

Provoz MŠ

MŠ je v provozu každý všední den v čase od 6:30 do 15:45

Děti se ráno schází ve třídě Rybiček k ranním aktivitám a zhruba okolo 7. hodiny odáchází mladší děti do třídy Žabiček. Čas je orientační, protože je dětem ponechán prostor pro dokončení jejich započaté hry. Do třídy Rybiček se Žabičky opět vrátí po obědě obou tříd, kolem 12:15,  aby se zde uložily k poslechu pohádky a k odpolednímu odpočinku, který trvá většinou do 14:30. Provoz MŠ je ukončen v 15:45.

 

Na co se mohou děti těšit:

- 1x týdně děti navštěvuje "Čtecí babička" paní Jitka Janů, která dětem čte příběh před spaním.

- od září začínají nejstarší děti s plaváním

- od října začínají předškolním dětem aktivity jako Cvičení, Keramika

- pro děti s obtížemi v řeči Logopedická průpravka