Základní informace

Mateřská škola s kapacitou 35 dětí je umístěna v 1. patře Základní školy a má dvě oddělení - třída Žabičky a třída Rybičky. První zmíněná má kapacitu 11 dětí a je primárně určená  nejmladším dětem, které se zde postupně adaptují na prostředí Mateřské školy. Třída Rybiček je smíšeným oddělením pro děti 3-6ti leté. V MŠ jsou 3 kvalifikované učitelky s praxí a k dispozici je i školni asistent. 

 

Provoz MŠ

 

MŠ je v provozu každý všední den v čase od 6:30 do 16:00

Děti se ráno schází ve třídě Rybiček k ranním aktivitám a v 7.15  většinou odáchází mladší děti do třídy Žabiček. Čas je orientační, protože je dětem ponechán prostor pro dokončení jejich započaté hry. Děti přicházejí do MŠ nejpozději do 8:00. Po rozdělení dětí do svých tříd, následuje dopolední program řídící se režimem dne, v obou třídách jsou činnosti přizpůsobeny věku a individuálním potřebám dítěte. Zahrnuje pohybové činnosti, cvičení, smyslové, didaktocké a jazykévé hry, hudební a vátvarné činnosti, grafomotorická a logopedická cvičení. Poté děti z obou tříd odcázejí na každodenní vycházku a vací se až na oběd Do třídy Rybiček se Žabičky opět vrátí po obědě, kolem 12:15,  aby se zde uložily k poslechu pohádky a k odpolednímu odpočinku, který trvá většinou do 14:30. V odpoledních činnostech preferujeme volnou hru dětí. Provoz MŠ je ukončen v 16:00. Režim dne a ŠVP obou tříd je k nahlédnutí v MŠ

 

Na co se mohou děti těšit:

 

- cvičení v nové tělocvičně

- od 23.10. se mohou předškoláci těšit na kroužek KERAMIKY v DDM Krasohled v Zábřehu pod vedením p. Romany Unzeitigové Dis.

- pro děti s obtížemi v řeči pravidelná Logopedická průpravka ve spolupráci s jejich klinickým logopedem

- návštěva dopravního hřiště v Zábřehu

- návštěvy kulturních akcí, divadel, kina a programů knihovny dle aktuálních nabídek

- školkové akce pro děti a veřejnost jako je například podzimní Bramborohraní, Pochod broučků nebo na jaře pak Jarní dílna a mnoho mnoho dalšího...