Volná pracovní místa

DUM

DUM  - v rámci šablony III/2 bylo zpracováno 9 sad digitálních učebních materiálů:

1) Český jazyk pro 2.ročník - autorka -  V.Klevetová
2) Český jazyk pro 3.ročník - autorka - P.Schönová
3) Anglický jazyk pro 3.ročník - autorka - V.Klevetová
4) Tajemství prvních písmen - autorka - P.Schönová
5) Rozvíjíme čtenářskou gramotnost ve 3.ročníku - autorka - P.Schönová
6) Zábavná matematika pro 3.ročník - autorka - V.Klevetová
7) Anglický jazyk pro 4.ročník - autorka - V.Klevetová
8) Počítáme se zvířátky v 1.ročníku - autorka - P.Schönová
9) Vlastivěda pro 4.ročník - autorka - E.Šolková

Všechny uvedené materiály budou na požádání poskytnuty ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR - zs@rovensko-morava.cz

Úřední