Poděkování

Děkujeme za věcné i finanční dary paní Pavle Wintrové, paní Ireně Klimešové, manželům Lence a Ivo Wagnerovým a TJ Sokol Rovensko a sousedům z Rybníčku. Moc si Vaší přízně vážíme!