Zápis do prvního ročníku ZŠ

ZŠ a MŠ Rovensko Vás zve na

CIRKUSOVÝ ZÁPIS

do 1. ročníku ZŠ pro rok 2024/2025

ve úterý 9. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hod.

Organizace zápisu do 1. třídy:

 • k zápisu se dostaví všechny děti, které se narodily od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 (k datu 31. 8. 2024 dovrší věk 6 let);
 • k zápisu se dostaví také děti, kterým byla odložena povinná školní docházka.

Vezměte si s sebou:

 • doklad o místě trvalého pobytu (občanský průkaz),
 • rodný list dítěte.

Budete-li při zápisu žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou (pokud již máte):

 • posudek z:
  • pedagogicko-psychologické poradny,
  • nebo speciálně pedagogického centra (školské poradenské zařízení);
 • a současně i doporučující stanovisko:
  • odborného lékaře (např. dětského) nebo klinického psychologa.

Nemůžete-li se k zápisu dostavit, kontaktujte nás, abychom společně našli jiný termín, který Vám bude vyhovovat.

                                  

www.skolarovensko.cz/zapis-do-1-rocniku-zs