Zápis do 1. třídy - rok 2021/2022

ZŠ a MŠ Rovensko Vás zve na

Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ pro rok 2021/2022

Zápis bude probíhat bez osobního kontaktu s dětmi

od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Více informací na www.skolarovensko.cz

O klasický zápis, děti, ale určitě nepřijdete.

Jakmile se otevřou školy, budeme se na Vás těšit.

A co byste si měly připravit a trénovat?

- správně držet tužku, nakreslit základní geometrické tvary, umět lepit a stříhat,

- umět se sám obléknout, zavázat si tkaničky, používat příbor a kapesník,

- umět pozdravit, poděkovat, vykat dospělým,

- zvládat orientaci: pravá, levá ruka, nahoře – dole,

- rozeznávat jednotlivá slova ve větě, slabiky ve slově, počáteční hlásku slova,

- skákat na jedné noze, přes švihadlo, házet a chytat míč,

- znát své jméno, věk, adresu, zarecitovat báseň, odvyprávět krátký příběh,

- „vydržet“ bez rodičů, zvládat autoritu, umět prohrávat, komunikovat s vrstevníky