Matematický klokan

Již tradičně se žáci 2. – 5. roč. zúčastnili celosvětově rozšířené soutěže v řešení logických úloh.
Nejlepší řešitelé v kategorii Cvrček pro 2. – 3. roč. jsou Karel Purkert, Klára Vepřková, Petra
Janhubová. V kategorii Klokánek pro 4. – 5. roč. se umístili na předních místech Vojtěch Šincl, Dorota
Jašková a Sofie Meixnerová.