Základní informace k začátku školního roku

7. 9. Zahájení plavání

Z důvodu bezpečnosti nebude možné vstup rodičů do školy. ( Pouze 1. týden budou moci jít rodiče do šatny s prňáčky a nulťáčky)