Změna ceny stravného od 1. 2. 2023

Upozorňujeme strávníky a rodiče dětí na změnu cen stravného od 1. 2. 2023. Důvodem je zvyšování cen potravin a energií a také úprava finančních limitů ve vyhlášce o školním stravování.

Ceník najdete pod záložkou https://www.skolarovensko.cz/skolni-jidelna.

Zároveň prosíme ty, kdo platí inkasem, o nastavení dostatečného limitu k inkasu. Doporučené limity najdete také pod záložkou "školní jídelna".