Výuka od 11. 1. 2021

Distanční výuka pro 3. a 4. ročník byla opět prodloužena. Zatím do začátku března. 

Žáci 1., 2. a 5. ročníku chodí do školy, školní družina i školní jídelna jsou v provozu.

Provoz mateřské školy zůstává beze změny.