Přijatí žáci do 1. ročníku pro rok 2021/2022

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku ZŠ a MŠ Rovensko ve školním roce 2021/2022

Registrační číslo

1

Byl(a) přijat(a).

3

Byl(a) přijat(a).

4

Byl(a) přijat(a).

    

 

 

 

 

 

V Rovensku dne 4. 5. 2021                                                    Mgr. Gabriela Kubíčková      

ředitelka školy