Návrat dětí do škol!!!!!

12. dubna zahajujeme výuku!!!!

Do školy se vrací všechny ročníky. Školní družina bude v běžném provozu od 6.30 do 15.45. Žáci budou vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno mezi 6.30 a 7.30 testováni. Po dobu pobytu v ZŠ i ŠD musí mít zdravotnickou roušku.

Obědy a svačiny budou automaticky přihlášeny podle přihlášek v září. Pokud budete chtít nějakou změnu, volejte vedoucí stravovny. 

Do školky se vrací děti plnící povinnou školní docházku. Děti budou v pondělí a čtvrtek po příchodu do MŠ testovány za přítomnosti zákonných zástupců. Děti nemusí mít po celou dobu pobytu v MŠ ochranu úst, dospělí musí mít respirátory. Strava je pro děti od 12. 4. automaticky přihlášena, pokud budete chtít nějakou změnu, volejte vedoucí stravovny. 

Prosíme, čtěte nyní každý den webové stránky a školní mail dětí, budeme postupně přidávat konkrétní informace. 

Instruktážní video k testování:

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=425s&ab_channel=M%C5%A0MT