Prima Vizus

Jako každý rok Vám nabízíme vyšetření zraku dětí očním specialistou společnosti Prima Vizus - více informací zde nebo v letáčku v MŠ.