Srdečně Vás zveme k zápisu do mateřské školy pro rok 2021/2022:

Dokumenty, které budete k zápisu potřebovat, si můžete vyzvednout koncem dubna v MŠ, v kanceláři ZŠ nebo si je stáhnout zde:

Přihláška dítěte k zápisu - kolonku vyjádření lékaře navyplňujte - doložíte čestným prohlášením o očkování

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení o očkování

 

Dále budete potřebovat:

* kopii rodného listu dítěte

* kopii očkovacího průkazu dítěte