Informace o družině

 Děti z II.oddělení školní družiny pojedou do keramické dílny hned, jak to dovolí situace.  Jak se vrátíme do školy,  zajistíme náhradní termín. ????

Plánované termíny třídních schůzek

1. čtvrtletí  - 25. 11. 2020

2. čtvrtletí - 13. 1. 2021

3. čtvrtletí - 21. 4. 2021

4. čtvrtletí - 16. 6. 2021

Plánované termíny pedagogických rad

1. čtvrtletí - 11 .11. 2020 + zasedání Školské rady

2. čtvrtletí - 20.1. 2021

3. čtvrtletí - 14. 4. 2021

4. čtvrtletí - 23. 6. 2021

 

Pro