Domácí výuka

Pátek 8. 4. 2021

ČJ

Velký PS str. 27, cv. 1 - všechny úkoly (úkol c) do velkého sešitu)

Čtvrtek 8. 4. 2021

ČJ

Slovesa - připomeňte si OSOBU, ČÍSLO, ČAS

UČ str. 91, čtěte modrou tabulku a žluťase

      str. 92, cv. 4 napište do sešitu 

 

M

Vymysli slovní úlohu:

1)

ks

1

6

 

120

 

2)

ks

1

5

8

kg

 

35

 

 

VL

- do sešitu (opiš, doplň, nakresli)

Mapa - zmenšený obraz zemského povrchu

- různé druhy map - podle toho, co znázorňují

                  - vlastivědné mapy - pohoří, vodstvo, stání hranice,...

                   - turistické mapy - přírodní zajímavosti, turistické trasy, památná místa

Turistické značky - (nakresli a popiš 3 značky - např. kostel, hrad, zřícenina, lázně, propast, jeskyně,...)

Barvy na mapě - zelená - ______________

                           - modrá - ______________

                           - hnědá - _______________

 

Úterý 6. 4. 2021, středa 7. 4. 2021

ČJ

Dostanete pochvalu za splněné úkoly smiley.

Velký PS str. 26, cv. 4

UČ str. 90, cv. 6 a 7 do sešitu - PŘÍTOMNÝ ČAS!!!

Pracovní list - pracujte podle zadání z výuky wink.

 

M
- do sešitu
 
Jirka jede na kole rychlostí 11km za hodinu. Kolik ujede za 2, 3, 4 hodiny?
- doplň tabulku
 

hod

1

2

3

4

km

 

 

 

 

 

 
Lenka si koupila 6 hrnečků za 66 Kč. Kolik stojí jen 4 hrnečky?
 

ks

1

2

4

6

 

 

 

 

 
 
Vypočítej:
 
412 369                      567                  1 895                 63  792 : 4 =    + Zk:
  87 236                  .    40                     .  15
    1 578
 
 
 
640 : x = 80                    y -  260 =  500                     6 . a = 480
         x =                                    y =                                 a =
         x =                                    y =                                 a =
Zk:                                     Zk:                                   Zk:
 
 
 
M - G
- pracovní list, začíná příkladem: Zjisti, zda trojúhelník KLM lze narýsovat
- jen tuto stranu
 
 

Středa 31. 3. 2021

Budeme se i učit:

ČJ

Velký PS str. 26, cv. 3

UČ str. 89 - projdeme společně wink

 

Přineste sešity a BŘEZNOVOU VÝZVU

ČJ

čtenářská karta

malý sešit (zebra) 

velký sešit do slohu a literatury

velký PS

 

M

malý sešit, geometrie

 

AJ

malý sešit, slovníček

 

Úterý 30. 3. 2021

PRAVIDLO PRO VSTUP DO UČEBNY PLATÍ STÁLE...

ČJ

Velký PS str. 26, cv. 1, 2

UČ str. 88, 89 - uděláme cvičení společně a něco si zadáme do sešitu

 

- zápis v mailu

- obrázek - koš ( mísa) se zeleninou nebo ovocem

Pondělí 29. 3. 2021

PRAVIDLO PRO VSTUP DO UČEBNY PLATÍ STÁLE...

ČJ

Budeme kontrolovat úkoly (J. A. Komenský, velikonoční týden).

Slovesa - zopakujte si osoby a čas!!

Velký PS str. 25, cv. 1 dole - ZVRATNÁ SLOVESA (takové sloveso má u sebe zvratné zájmeno SE, SI)

UČ str. 88, cv. 3 napište do sešitu a podtrhněte zvratná slovesa

M - G

uč. 38 / 3

 

M

uč. 42/ 10 (jen příklady z prvního řádku)

 

VL

uč. str. 13 - přečti si o mapách

Pátek 26. 3. 2021

PRAVIDLO PRO VSTUP DO UČEBNY PLATÍ STÁLE...

ČJ

Slovesa - zopakujte si osoby a čas!!

UČ str. 86, cv. 2 do sešitu (udělejte si tabulku)

      str. 87, cv. 3 + podtrhněte slovesa (jiné úkoly nedělejte)

ČEKÁM NA VELIKONOČNÍ TÝDEN!! laugh

V NEDĚLI NEZAPOMEŇTE NA VĚTVIČKY, KOČIČKY, NIC NEPEČTE A HLAVNĚ MI POŠLETE FOTO!!

Čtvrtek 25. 3. 2021

PRAVIDLO PRO VSTUP DO UČEBNY PLATÍ STÁLE...

ČJ

Velký sešit - nezapomeňte do pátku popsat VELIKONOČNÍ TÝDEN (barvu/název dne, zvyky, ...)

Velký PS str. 24, cv. 2, 3

                 str. 25, cv. 1, 2

- pracujte se zápiskem o slovesech, který máte v sešitě wink

 

AJ

- do sešitu

Do you like comedies?

Yes, I do.

 

Do you like scary movies?

No, I don´t.

 

Do you like news?

Yes, it´s interesting. 

 

news - zprávy

newspaper - noviny

interesting - zajímavé

- čtení komiksů

 

 

Středa 24. 3. 2021

PRAVIDLO PRO VSTUP DO UČEBNY PLATÍ STÁLE...

ČJ

UČ str. 84, cv. 7 - do sešitu winkcool

A zbytek si povíme v hodině...

 

M

- do sešitu

45 : x = 5              b . 3 =  21                  y : 7 =  8

       x =                      b=                              y =

       x =                       b =                            y =

ZK:                        Zk:                             Zk:

 

AJ

- do sešitu

Doplň pořady:

 

quiz - AZkvíz

comedies -

science fiction films -

scary movie -

animal programmes -

sports programmes -

music programmes -

Úterý 23. 3. 2021

PRAVIDLO PRO VSTUP DO UČEBNY PLATÍ STÁLE...

ČJ

Poslední opakování podstatných jmencool.

UČ str. 83 a 84 - vybereme některá cvičení, cv. 10 na str. 84 napíšete do sešitu.

A začneme SLOVESA...

Velký PS str. 24, cv. 1 + b), c), d)

 

AJ

- připravte si 5 otázek na kamaráda, otázky napište do sešitu

- zeptejte se ho, jaké pořady se mu líbí, co rád sleduje v TV

- poradí vám uč. str. 38

 

M

uč. str. 40 /2

- k výpočtu používáme jen násobení nebo dělení, zkoušku udělej dosazením do prvního řádku rovnice

 

 

Pondělí 22. 3. 2021

PŘIJĎTE SI PRO SEŠITY!

ČJ

PRAVIDLO PRO VSTUP DO UČEBNY PLATÍ STÁLE - ČEKÁTE, AŽ SE PŘIPOJÍ UČITEL, NIKDO NEVSTUPUJE DŘÍV!!!!!

Hlavní úkol pondělí bude oprava pracovního listu. Všechno, kde máte něco chybně, bude opraveno v sešitě!

Udělejte si také opravu pravopisného cvičení z pátku 19. 3.

A společně budeme pracovat s učebnicí a opakovat PODSTATNÁ JMÉNA smiley.

Nezapomeňte poslat cv. 8, str. 84 z učebnice...

 

AJ

- učit se slovíčka 8. lekce i psát

- čtení uč. str. 38 

 

M

- slovní úloha

37/15

Zápis:

celkem.... 52 autobusů

25     autob.. ..... po 45 os.

___   autob.  ..... po 38 os.

celkem osob...... x

 

x = (     .   ) + (      .    )

x =

x =

 

VL

- do sešitu

 

Národopisné oblasti

1. Haná - nížiny střední Moravy

2. Slovácko - vinařská oblast jižní Moravy

3. Valašsko - hornatá východní Morava - Beskydy

4. Chodsko -  hornaté západní Čechy - dudáci

Pátek 19. 3. 2021

ČJ

PRAVIDLO PRO VSTUP DO UČEBNY - ČEKÁTE, AŽ SE NEJDŘÍVE PŘIPOJÍ UČITEL, NIKDO NEVSTUPUJE DŘÍV!!!!!

Velký PS str. 22, cv. 4

                str. 23, cv. 1, 2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-a-zensky/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

 

Čtvrtek 18. 3. 2021

ČJ

NOVÉ PRAVIDLO PRO VSTUP DO UČEBNY - ČEKÁTE, AŽ SE NEJDŘÍVE PŘIPOJÍ UČITEL!!!!!

Povídat si budete až po hodině. Musíme zvládnout bezproblémové připojení všech.

A pak se budeme učit wink.

Velký PS str. 22, cv. 1, 2, 3 - buďte pozorní!!

 

M

uč. 57/ 8, 9

 

AJ

číst pokračování The Dragon Crown   uč. str. 37

- vyhledej neznámá slovíčka

robbers, famous, mumies, walk, take a photo, be afraid, 

 

Středa 17. 3. 2021

ČJ

V mailu najdete přílohu s opakováním podstatných jmen. Kdo může, vytiskne si a vyplní. Kdo si vytisknout nemůže, přijde si pro zadání do školy (do 13.00) nebo řešení napíše na velký papír A4. V pátek mi Vaše řešení odevzdáte společně se sešity - podepište se! wink

Velký PS str. 21, cv. 2 + a), 3, 4

 

M

uč. str. 35/2    (4 příklady)

 

uč. str. 35/3

Zápis:

celkem........128 pytlů

1 pytel........50 kg

celkem brambor.......x

prodal......... 4t =          kg

uskladnil .........y

x =                               y =

x =                               y = 

 

M - pracovní list str. 26/ cv. O

Úterý 16. 3. 2021

ČJ

Podíváme se na vzory PŘEDSEDA, SOUDCE

UČ str. 80, cv. 1 - do sešitu, čtěte žluťase i modráska

 

Zapište do sešitu:

POZOR NA 5. PÁD!!!! 

vzor soudce: voláme DÁRCE, PRŮVODCE, ...

vzor muž: voláme LETČE, MYSLIVČE, ...

 

Velký PS str. 20, cv. 2, 3 + 1 dole + a), b)

 

M - G

- dodělat z hodiny, procvičovat podobné příklady

 

M

uč. str. 57 /7

 

Zápis:

Po.....3 280

Út.....2 965

prodali....5 600

zůstalo....x

 

x =

x=

 

uč. str. 58/ 7

 

Zápis:

uč..............56 Kč za 1 ks

PS........... 37 za 1 ks

žáků.........128

celkem  uč+PS.......x

 

x= (             )  + (               )

x=         +

x=

Pondělí 15. 3. 2021

ČJ

V pátek jsme nepsali pravopisné cvičení, všimli jste si? Dáme si jej v pondělí! wink

A POHÁDKY laugh.

Velký PS str. 20, cv. 1 v horní části

 

VL

- procvičuj kraje a slepé mapy

 

AJ

Přiřaď překlad k větě a napiš do sešitu:

 

When have you got Maths?                 

I have got P.E. at half past 11.

On Friday we have got Music.

I have got break at 10 o´clock.

I haven´t got my ruler. 

 

Hudební výchovu máme v pátek

Tělocvik mám o půl dvanácté.

Nemám pravítko.

Kdy máš matematiku?

V 10 hod. mám přestávku.

Pátek 12. 3. 2021

ČJ

Budeme opakovat vzory PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ (i ženský a střední rod).

UČ str. 79, cv. 4 - do sešitu

Velký PS str. 19, cv. 2, 3, 4

Přečteme si Vaše POHÁDKY wink.

 

Čtvrtek 11. 3. 2021

ČJ

Jdeme na STROJ? Vzor MĚKKÝ, NEŽIVOTNÝ!

UČ str. 79, přečtěte si cv. 1 + a), b), čtěte také ŽLUŤASE

                   cv. 3 napište do sešitu

Velký PS str. 19, cv. 1 + a), b), c)

 

M-G

- do sešitu
Trojúhelníková nerovnost - pokud platí nerovnosti, lze trojúhelník narýsovat
a + b > c
a + c > b
b + c > a
uč. str. 33 / 2 celé
AJ
- slovíčka 8. lekce 

 

Středa 10. 3. 2021

ČJ

Podstatná jména zas a znova - nezapomínejte!

Rozcvička bude opět do sešitu wink.

Velký PS str. 18, cv. 3, 4, 5

Připomínám úkoly z úterý - pohádka s vymyšlenými slovy (pište pěkně!!!) + ilustrace (do pátku), pravopisné cvičení v sešitě bude mít i slovo nadřazené + abecedně seřazená tučně vyznačená slova (pouze ta správně napsaná).

 

M

uč. 37/ 22   a,b,c,d

 

Aj

- uč. str. 36  číst

 

- do sešitu, vypiš z uč. str. 47, 48

Rostliny na jaře

- byliny - ___________________

- dřeviny (keře) - _____________

 

(podívej se, jak vypadá sasanka hajní, jaterník podléška, orsej jarní, ladoňka)

Úterý 9. 3. 2021

ČJ

Podstatná jména - nezapomínejte!

Rozcvička bude do sešitu wink.

V mailu najdete pravopisné cvičení, přepište jej do sešitu.

Velký PS str. 18, cv. 1 celé, 2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-muz/index.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-hrad/index.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html

 

AJ

 - do sešitu

It´s half past four.           Je půl páté.

It´s six o´clock.               Je 6 hodin.

It´s half past one.           __________

It´s half past eleven.      ___________

It´s four o´clock.            ___________

 

I have got a break at half past nine.     Mám přestávku o půl desáté.

 

M

- do sešitu

Procvičování:

 

7 801 : 9 =      + ZK.

 

36 941            78 254            712              365

17 869          - 27 663          .     6            .   23

 

452 +  b =  970

Pondělí 8. 3. 2021

ČJ

Budeme procvičovat koncovky rodu středního, ženského a vzorů PÁN, HRAD.

Zhodnotíme, jak se Vám dařilo učení v posledních 14 dnech.

UČ str. 77, cv. 8 do sešitu KAŽDOU KONCOVKU SI MUSÍTE ZDŮVODNIT TÍMTO POSTUPEM:

1. určím rod podstatného jména (u rodu mužského i ŽIVOTNOST)

2. řeknu si 1. a 2. pád v jed. čísle (kdo, co; bez koho, čeho...)

3. vyberu správný vzor

4. doplním vzor místo podstatnéo jména - A VÍM SPRÁVNOU KONCOVKU!!!

 

AJ

- opiš a přelož věty

I have got English on Monday.

He has got Maths at 8 a.m.

We have got Science on Thursday.

She has got Music in the afternoon.

I have got P.E. on Friday.

 

M

- udělej si opravy v sešitě!!!!!!

- násob pod sebou!

123 . 45 =

612 . 22 =

413 . 21 =

314 . 32 =

 

Vymysli slovní úlohu na tuto rovnici a vyřeš ji:

 

65 + x = 120

Pátek 5. 3. 2021

ČJ

Velký PS str. 17, cv. 3

Do malého sešitu zkusíme pravopisné cvičení...

A budeme procvičovat cvičení z UČ na str. 77.

Koncovky vzoru pán a hrad (skolakov.eu) 

 

Doneste:

ČJ

malý a velký sešit

čtenářská karta

velký PS

 

malý sešit M, velký sešit geometrie

učebnice M 1. díl

malý sešit AJ, slovíčka

učebnice VL- dějepis (oranžová) 

sešit PŘ 

Čtvrtek 4. 3. 2021

ČJ

Jdeme na HRAD!!!

UČ str. 76, cv. 2, 3, 4 uděláme společně

Velký PS, str. 17, cv. 1 + a), b) c), 2

 

VL

- do sešitu

OBEC:

-  VESNICE - do 3 000 obyvatel     

- MĚSTO - nad 3 000 obyvatel

                - nejlidnatější město: Praha (1 mil.)

                 - Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Liberec (nad 100 000 obyvatel)

OBECNÍ SAMOSPRÁVA:

VESNICE: obecní úřad , starosta + obecní zastupitelstvo                                               

MĚSTO: městský úřad, starosta + městské zastupitelstvo

VELKOMĚSTO: magistrát, primátor + městské zastupitelstvo

 

M

Slovní úlohy:

- vytvoř rovnici a vypočítej + odpověď

1.) Zápis:

přízemí......216 sedadel

balkon......o 110 sedadel méně

celkem..... x

 x = 

 x =

2.) Zápis:

celkem ....250 cm látky

halenka.....160 cm

sukně....... x

Středa 3. 3. 2021

ČJ

Napište do školního sešitu 14 vět se slovem, které skloňujeme podle vzoru pán - v každé větě bude v jiném pádu j. č. a mn. č.!

Př.: Pes se nám v sobotu ztratil. Neumím si bez psa představit život. smiley

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod-1-uroven/1531

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-podstatnych-jmen-stredni-rod-1-uroven/1636

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/koncovky-ve-vetach-vzor-pan/index.html

 

- do sešitu

JARO

Nakresli kytku přes celou stranu a do okvětních lístků jarní motivy (květiny, Velikonoce, mláďata, rozkvetlé stromy,...)

Úterý 2. 3. 2021

ČJ

UČ str. 75, cv. 7 do sešitu

Budeme si povídat o K. J. Erbenovi wink

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-urcovani-vzoru/cviceni-1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/hmyzi-cviciste/cviceni1.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-pravopis-koncovek-vzoru-pan/index.html

 

  M - G

- do sešitu (nemusíš opisovat zadání)

1.) Narýsuj přímku m a na ní vyznač body A,B, C. Červeně vyznač polopřímku AC a zeleně polopřímku BC. Půjdou polopřímky stejným směrem? Odhadni:      ano   -   ne

 

2.) Narýsuj podle zadání:

- přímku p

- přímku o, o  _I_  p

- průsečík přímek označ 

- na přímce p vyznač bod T, ITSI = 5cm

- na přímce  o vyznač bod R, IRSI = 4cm

- narýsuj trojúhelník RST

Odhadni: Jaký druh trojúhelníku je RST? ______________

 

AJ

- do sešitu (piš všechno)

Přelož slovíčka:

bolest hlavy - _________________                     sore throat - _________________

kino - _______________________                     village - _____________________

náměstí - ____________________                     statue - _____________________

pláž - _______________________                     holiday - ____________________

přestávka - ___________________                     lesson - ____________________

tělocvik - _____________________                     I. T. - _______________________

Pondělí 1. 3. 2021

ČJ

Velký PS str. 16, cv. 4, 5 - dávejte velký pozor a všude si říkejte tvar vzoru PÁN!!!!!

UČ str. 75, cv. 5, 6 do sešitu - POZOR NA KONCOVKY!!!

Toto zapište do sešitu:

PAMATUJ!

1. p. PÁNI x 4., 7. PÁNY

Př.: Psi na mě neštěkali. x Viděl jsem zlé psy.

-ovi bude u podst. jmen VŽDY MĚKKÉ!!! (k pánovi, o pánovi)

Př.: Ke kamarádovi se chovám vždy pěkně. O kamarádovi mluvím jen hezky.

 

AJ
- do sešitu

BREAKFAST - SNACK - LUNCH - DINNER

I have breakfast at 8 o´clock. Snídám v…

I have a snack at 10 a.m. Svačím v …

We have lunch at 12 o´clock. Obědváme v …

We have dinner at 5 p.m. Večeříme v …

+ slovíčka 7. lekce, str. 13

Pátek 26. 2. 2021

ČJ

Velký PS str. 16, cv. 1 + a), 2, 3

UČ str. 74, cv. 2 - společně, 3 - pište do sešitu + a)

V mailu najdete Polednici od Karla Jaromíra Erbena...

Polednici přepište/vlepte do velkého sešitu, naučte se 2 sloky, v 1. a 2. sloce najděte rýmy a pokuste se nakreslit, jak mohla polednice podle Vás vypadat...

Čtvrtek 25. 2. 2021

ČJ

Velký PS str. 15, cv. 4

UČ str. 73, cv. 11 + a) DO SEŠITU PIŠTE SLOVA DO SLOUPEČKU A ROVNOU VEDLE DOPLŇTE JEJICH VZOR

 

AJ

- do sešitu
What time is it? What´s the time?................Kolik je hodin?
It´s 5 o ´clock.     Je 5 hodin.
a.m.  .......ráno a dopoledne (do 12,00)
p.m. .......odpoledne a večer (do 24,00)
It´s 5 a. m.           Je 5 hod. (ráno)
It´s 5 p.m.            Je 17 hod. (odpoledne)
M
uč. 31 / 8 (2 příklady)
      31/ 11 (2 příklady)

 

Středa 24. 2. 2021

ČJ

PODSTATNÁ JMÉNA VLÁDNOU STÁLE!

UČ str. 72, cv. 7 do sešitu

Velký PS str. 15, cv. 1 + a), b), 2, 3

V mailu najdete pravopisné cvičení.

 

M

Slovní úlohy

uč. str. 26/ 6

            27/ 9

26 / 8    3 příklady

 

AJ

slovníček 7. lekce/  str. 13

Úterý 23. 2. 2021

ČJ

Ještě stále ženský rod (s příměsí středního).

Vzory podstatných jmen rodu ženského (skolakov.eu)

Vzory podstatných jmen rodu středního (skolakov.eu)

Koncovky podstatných jmen: ženský rod (1. úroveň) – online Střílečka (umimecesky.cz)

Koncovky podstatných jmen: střední rod (1. úroveň) – online Střílečka (umimecesky.cz)

Další cvičení najdete v mailu wink.

DOPLŇUJI NOVÝ ÚKOL - UČ STR. 71, CV. 4 od slova M___rek do sešitu, nezapomeňte na vzory!

 

VL

- do sešitu VL - zeměpis
Česká republika – demokratický stát
- lidé si volí ve volbách své zástupce

 
prezident  - zastupuje náš stát
 
vláda a parlament - řídí stát
vláda = premiér + ministři
parlament = poslanecká sněmovna + senát
                  
Ústava České republiky - nejvyšší zákon 
- policie a soudy - dbají na dodržování zákonů
 
 
AJ
- dej slova do správného pořadí a otázky napiš
 

1. he     eating     is      what  ?

2. my      are      friend      you  ?

3. old     is     he     how   ?

4. it    is     snowing    in    London    ? 

5. he     eating     is      what  ?

6. sitting    are     you    table   on    the ?

Pondělí 22. 2. 2021

ČJ

Stále si opakujeme rod ženský!

Velký PS str. 14, cv. 6, 7, 8, 9

UČ str. 70, cv. 7 napište do sešitu smiley

 

AJ

uč. str. 32 text + otázky (ústně, zítra zkontrolujeme v hodině)

 

M

uč. str. 28 / 23

            28 / 22  (4 příklady)

 

 

Milí žáci,

v pátek 19. 2. nám opět přinesete sešity do školy.

Čekat Vás budeme do 13.00.

Pro ně si přijdete v pondělí 22. 2. dopoledne.

Z ČJ přineste:

prázdninový deník

čtenářskou kartu

velký PS 2. díl

malý a velký sešit do ČJ

 

M - malý sešit + geometrie

AJ - malý sešit + slovíčka

VL - sešit

- sešit

 

 

Pátek 19. 2. 2021

Diktát...

Pohádkové bytosti...

UČ str. 70, cv. 6 na fóliismiley 

Čtvrtek 18. 2. 2021

Velký PS str. 13, cv. 1 + a),  2, 3, 4

UČ str. 69, cv. 4 do sešitu napište 8 vět smiley 

 

AJ

                                                                          THE SEASONS

SPRING

SUMMER

AUTUMN

WINTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - January                                                    7 - July

2 - February                                                   8 - August

3 - March                                                       9 - September

4 - April                                                          10 - October

5 - May                                                          11- November

6 - June                                                          12 - December

 

M

- do sešitu geometrie

Narýsuj pravoúhlý trojúhelník KFC. I KF I = 5cm, I FC I = 9cm. Udělej si náčrt.

Středa 17. 2. 2021

Velký PS str. 12, cv. 2 + a), b), c), 3, 4

UČ str. 69, cv. 1 do sešitu smiley (najděte alespoň 16 slov)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

 

VL

- do sešitu VL (z druhé strany), doplň

- uč. str. 4 - 6

 

Česká republika

poloha:    střední Evropa

historické země: _________________________

státní symboly: __________________________

sousední státy: __________________________

hlavní město: ___________________________

 

Státní svátky

1. 1. -_________________________________

8. 5. - _________________________________

5. 7. - _________________________________

6. 7. - _________________________________

28. 9. - ________________________________

28. 10. - _______________________________

17. 11. - _______________________________

24. 12. - _______________________________

25. 12. - _______________________________

26. 12. - _______________________________

Úterý 16. 2. 2021

Nedáme si malý diktát? 

Velký PS str. 12, cv. 1 - vzor kost

UČ str. 68 - vzor kost (společně uděláme cv. 2)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/vyber.html

 

AJ

- do sešitu

 

The seasons.     - roční období

spring - jaro

summer - léto

autumn - podzim

winter - zima

 

Napiš a přelož věty:

1. It´s snowing today. ________________

2. Is it raining? I haven´t got an umbrella. ____________________________

3. It is hot and sunny in summer. __________________________________

4. It´s cold and I have got a cold. __________________________________

 

M

uč. str. 23/ 1 a) b) c)

Pondělí 15. 2. 2021

Po prázdninách opět škola! smiley

Připravte si prázdninový deník!!!

Velký PS str. 11, cv. 1, 2 - vzor píseň

UČ str. 67 - vzor píseň (společně uděláme cv. 2, do sešitu cv. 3)

 

M

- do sešitu
Dělení 10, 100, 1 000
80 000 : 10 = 8 000
160 000 : 100 = 1 600
323 000 : 1 000 = 323
uč. 21/ 1
 
 
 

 

NEZAPOMEŇTE NA PRÁZDNINOVÝ DENÍK...smiley

V pondělí 8. února se mi podařilo..., byla jsem u..., vyrobil jsem..., sáňkovali jsme u kaple...

 

VYHLÁŠENÍ NOVÉ SOUTĚŽE MĚSTSKÉ KNIHOVNY ZÁBŘEH

Milí žáci,

knihovna vyhlásila novou soutěž - naším (Vaším) úkolem je poznat na základě popisu postavy z knížek.

Napovím Vám - znáte všechny! smiley

Pokuste se na tuto soutěž podívat a vyluštit ji. Pošlu Vám ji také do mailu.

/images/uploads/2021-02-11-19-20-29Hádej, kdo jsem.pdf

 

 

Pátek 5. 2. 2021

ČJ

Velký PS str. 11, cv. 1, 2, 3

UČ str. 65, cv. 3

Těším se na povídání o rodině smiley

Čtvrtek 4. 2. 2021

ČJ

Velký PS str. 10, cv. 3, 4, 5

Víc úkolů Vám nedám, středa byla náročná wink.

 

AJ

čtení str. 29

slovíčka    6. lekce   str. 12

 

M

- do sešitu

Převody jednotek délky:

45 dm =      cm

6 cm =         mm

140  m =       dm

78 dm =       mm

6 300 cm =        mm

8 500 dm =        cm

 

uč. str. 23/9    (6 příkladů)

Středa 3. 2. 2021

ČJ

Velký PS str. 10, cv. 1, 2 (POZOR na koncovku -ami!!!!!!!!)

UČ str. 64, cv. 2, 3 - napište do sešitu

UČ str. 64, cv. 1 - vytvořte podobné vyprávění o své rodině, vyprávění napište do velkého sešitu a doplňte ilustrací - DO PÁTKU 5. 2.

Vzory ženského rodu (skolakov.eu)

ČEKÁM NA HÁDANKY!!! PIŠTE DO MAILU wink.

 

VL

RENESANCE

Umělecký sloh (pochází z Itálie) - 14. - 16. století

- období rozkvětu, námořní obchod, rozmach řemesel, obchodu a vědy

- stavba zámků, měšťanských domů, radnice, školy,…

- stavby dostávají fasádu znakem „sgrafito“ (bílo-černá omítka), 

- „fresky“ - vnitřní malby na zeď a stropy

- okna obdélníková s rozdělenými tabulkami

- památky - zámek Litomyšl, Velké Losiny

 

M

- nalepit pomůcku na papír (fotka v mailu)

Úterý 2. 2. 2021

ČJ

Umíme vzory rodu ženského! smiley

Podívejte se na modrou tabulku v UČ na str. 63.

Do sešitu si napište 4 sloupečky se vzory a doplňte do nich slova z UČ, cv. 7, str. 63.

Velký PS str. 9, cv. 2, 3

 

 

 VL

Císař Rudolf II.

- jako jediný Habsburk sídlil v Praze (rozkvět)

byl vzdělaný, miloval a podporoval vědy a umění

Rudolf na svůj dvůr pozval řadu významných malířů a sochařů, alchymistů, astrologů

(hvězdáři) - Jan Kepler, Tycho de Brahe.

Na Pražském hradě shromáždil velkou sbírku uměleckých předmětů, která

proslula po celé Evropě.

 

AJ

Vytvoř do sešitu z tabulky 3 věty oznamovací a 3 věty tázací. 

my mum

 

skipping

you

 

reading a book

I

is

writing a letter

she

are

playing games

he

am

cooking dinner

John

 

swimming in the sea

Lucy

 

jumping

we

 

running on the beach

Pondělí 1. 2. 2021

ČJ

Začínáme skloňování podstatných jmen rodu ženského, ale na rod střední nezapomeneme! Už nikdy!

UČ str. 62, cv. 1 - uděláme společně, potom cv. 2, 3, cv. 4 napište do sešitu

Velký PS str. 9, cv. 1 a), b), c)

 

MĚŘENÍ VELIČIN

VELIČINA = délka, hmotnost, objem, teplota, čas

JEDNOTKA = např. m, kg, hl, °C, min

Vlastnosti věcí kolem nás můžeme měřit měřícími přístroji, k vyjádření používáme jednotky. Jednotky můžeme mezi sebou převádět.

Jednotky jsou mezinárodní - soustava jednotek (SI)

Jednotky používané v minulosti (spoj):

stopa = 30 cm

loket  = 50 cm                      

palec  =2, 5 cm                      

Pro zajímavost:

Některé státy používají svoje jednotky:

délka - míle = 1, 6 km, yard = 0,91 m

hmotnost - libra = 0,5 kg, unce = 30 g

 

M

- do sešitu, doplň jednotku:

Převody jednotek

60 cm = 6 _____                      15 000m = 15 ____

5 000 g =  5 _____                   3 600 cm = 36 000 _____

80 000l =  800 ____                2 000kg =  2 _____

Nápověda:

mm, cm, dm, m,          km (. 10)

g, kg, t (. 1 000)

l, hl  ( . 100)

Čtvrtek 28. 1. 2021

ČJ

Dokončete ve velkém PS vše do str. 8 blush.

Vzory podstatných jmen rodu středního (skolakov.eu)

 

Středa 27. 1. 2021

ČJ

Velký PS str. 7, cv. 1 dole

                 str. 8, cv. 2

A dáme si diktát, nachystejte si školní sešity wink.

Nezapomeňte také na TAJNÝ úkol (úkol jen pro čtvrťáky na únor...).

 

M

uč. 2. díl str. 20/6    (zápis, výpočet, odpověď)

                     20/7     (2 příklady na +, 2 na -)

                     20/8     (2 příklady)

- do sešitu

 

ZIMA - 21. 12.

Rostliny - období vegetačního klidu

 

Studenokrevní živočichové (ryby, obojživelníci, plazi)

- teplota těla jim klesá v závislosti na prostředí (stav strnulosti)

(nakresli obrázky, jak přezimují - podívej se do učebnice)

 

Teplokrevní živočichové

- udržují stálou tělesnou teplotu

1.) aktivní - srnec, jelen, zajíc, krtek...

2.) zimní spánek (hibernace) - ježek, medvěd, jezevec...

3.) tažní ptáci - čáp, špaček, vlaštovka...

Úterý 26. 1. 2021

ČJ

Připomínám, že se v MEETu uvidíme až ve středu!

Dodělejte si:

UČ str. 61, cv. 3, pokud jej nemáte

A dál:

Velký PS str. 7, cv. 1 - celé, 2, 3

 

Vl

 

Jagellonci na českém trůně

- vládli v českých zemích 55 let

Vladislav - slabý a nerozhodný král (král Dobře)

- postavil mnoho gotických staveb v Čechách - Vladislavský sál na Pražském hradě, pokračoval ve stavbě chrámu sv. Víta, chrám sv. Barbory v Kutné hoře

Ludvík - vládl již v 10 letech (král Dítě)

- zahynul bezdětný v boji s Turky

 

AJ

Slovíčka 5. lekce str. 11

čtení str. 28 / komiks

Pondělí 25. 1. 2021

Budeme opakovat vzory rodu středního, pravopis koncovek a zdůvodnění!

Učebnice str. 61, cv. 1 - najděte a napište do sešitu co nejvíce podst. jmen rodu středního a určete vzor

                  str. 61, cv. 2, 3 (zapomněla jsem na něj) - do sešitu smiley

Do velkého sešitu mi napište o knize, kterou právě čtete:

název knihy

autor

ilustrátor

Co se mi líbí na hlavní postavě této knihy?

Co máme společné a v čem se lišíme?

 

M - G

- v příloze mailu

Narýsuj trojúhelník KFC, strany mají rozměry: 45 mm, 6 cm, 32 mm

 

AJ

- do sešitu

Opakování:

Číslovky:

thirty-six -_____             78 - ____________________

fifty - eight - _____          27 -____________________

nineteen - ______           42 - ___________________

sixty - one ______           83 - ___________________

 

Dny v týdnu:

on Tuesday - v úterý

on Sunday - __________

ve středu - ____________

on Monday - ___________

ve čtvrtek - ____________

on Saturday - __________

v pátek - ______________

Pátek 22. 1. 2021

ČJ

Velký PS str. 6, cv. 1 celé, 2, 3

UČ str. 60 - číst si žlutý rámeček, do sešitu cv. 3 wink

Čtvrtek 21. 1. 2021

ČJ

Velký PS str. 5, cv. 3, 4

UČ str. 59 - číst žlutý rámeček, společně uděláme cv. 2, 3, 4 (něco si i napíšeme) smiley

 

VL

POHUSITSKÁ DOBA -  15. STOLETÍ

- po smrti krále Zikmunda – konec vlády Lucemburků

- Zikmundova dcera – manžel zemřel

- syn Ladislav Pohrobek – narozen až po smrti otce

- bezvládí 13 let – drancování Čech lupiči, nedostatek zboží, vázne obchod

- správa země – šlechtic Jiří z Poděbrad – pořádek a obnova obchodu

- po smrti Ladislava Pohrobka uznán za krále i bez královského původu

- toleroval husitské náboženství, oblíben u poddaných i šlechty

- usiloval o mír v Evropě – mírové smlouvy, ochrana proti Turkům

 

AJ

Nakresli obrázky různého počasí a popiš je (sunny, windy, cloudy, raining, snowing).

The weather - počasí

It´s sunny. ☀

Středa 20. 1. 2021

ČJ

Velký PS str. 4, cv. 5

                str. 5, v. 1, 2

UČ str. 58 číst žluté rámečky, do sešitu napište cv. 4

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-more1.html

 

AJ

 slovíčka   5. lekce On holiday   (str.10)

 

M

uč. str. 14/ 20  (5 př. sčítání a 5 př. odčítání pod sebou)

 

Úterý 19. 1. 2021

ČJ

Známe podstatná jména, rod střední, vzor MĚSTO. Že ano? Tak pracujte a soustřeďte se!

Velký PS str. 4, cv. 2, 3, 4

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-mesto1.html

 

M

- opiš do sešitu
ZAOKROUHLOVÁNÍ

- na desítky

1 358 214 = 1 358 210

- na stovky

1 358 214 = 1 358 200

- na tisíce

1 358 214 = 1 358 000

- na desetitisíce

1 358 214 = 1 360 000

- na statisíce

358 214 = 1 400 000

- na miliony

1 358 214 = 1 000 000

AJ

slovníček:  4. lekce My town - str. 9 celá

 

Pondělí 18. 1. 2021

Nezapomeňte si přijít pro sešity! 

Někteří musí ještě přinést to, co zapomněli (čtenářské karty, pracovní sešity, ...).

A někteří budou doplňovat chybějící cvičení...sadcrying.

ČJ

Velký PS str. 3, cv. 4, 5

                 str. 4, cv. 1 celé

Učebnice str. 56, cv. 7 + a)

 

AJ

uč. str. 26 - číst a odpovídat na otázky dole
 
Do sešitu:
Who is reading?   Where is Tim playing football?  What is Tess  doing?
who - kdo
where - kde
what - co

Otázka  a odpověď    ?????

Are you reading?     Yes, I am.          No, I am not.

Is he watching TV?  Yes, he is.          No, he isn´t. (is not)

Is she writing?          Yes, she is.        No, she isn´t.

M

Zaokrouhli:

na desítky:

3 789 =

45 203=

1 091 =

na stovky:

473 =

1 509 =

16 358 =

Čtvrtek 14. 1. 2021

ČJ

Zkuste s pomocí učebnice na str. 54 (žlutý rámeček nahoře) udělat ve velkém PS cv. 2, str. 2.

Velký PS str. 3, cv. 1 celé wink

 

VL

- do sešitu, nakresli obrázek husitské zbraně
 
HUSITSKÉ    VÁLKY

- 15. století (1415 - 1434)

- znak husitů    -  _______ (symbol rovnosti mezi lidmi)

- sídlo - město _________

- velitel vojsk - ______________ z Trocnova

- válka proti církvi (papežovi)

- __________- vojáci vyslaní papežem

- vysláno 5 křížových výprav - vítězství husitů

- zbraně - zemědělské nářadí, vozová hradba

- hymna - Ktož jsú boží bojovníci

https://www.youtube.com/watch?v=FhPy0TdNu9E&list=RDFhPy0TdNu9E&start_radio=1&rv=FhPy0TdNu9E&t=0

- rozpory uvnitř husitů - bitva u Lipan

- konec husitského hnutí

 

M

- do sešitu

Porovnej:

45 562 ______  45 526

17 325______ 170 325

6 781 _______ 66 781

384 123 + 9 =           742 370 -  6 =

789 230 - 2 =               19 230 - 7 =

128 457 + 5 =                 1 800 - 2=

 

Středa 13. 1. 2021

ČJ

UČ - str. 53, 54 přečtěte si žluté a modré rámečky

Velký PS str. 2, cv. 3 +a), 4

 

Čtenářský klub je ve čtvrtek 14. 1. v 16 hod.

Logika  je ve čtvrtek 14. 1. v 16,30 hod.

 

V pátek 15. 1. odevzdáváte sešity: ČJ - malý a velký sešit + pracovní sešit

                                                        M - malý sešit, Počítáme zpaměti

                                                        AJ - malý sešit

- přijďte v pátek do 13,30

- v pondělí 18. 1. si vyzvedněte sešity do 15, 30

 

M

uč. 2. díl str. 9/16 celé

                     9 / 18  zápis, výpočet, odpověď

 

- dopsat živočichy do tabulky

Úterý 12. 1. 2021

ČJ

Napište do školního sešitu podstatné jméno PYŽAMO ve všech pádech.

Potom vymyslete se slovem PYŽAMO příběh tak, abyste použili všechny vypsané pády smiley. Příběh (i s vymyšleným nadpisem a ilustrací) pište do velkého sešitu.

Těším se na Vás! cool

Zbytek máte v mailu laugh

 

M - G

OBDÉLNÍK - čtyřúhelník

- vrcholy - _________________________  

- všechny úhly jsou __________________     

- protější strany - ____________________        

- sousední strany - ___________________

- doplň  II nebo _I_: 

   AB           AD                                (nakresli obdélník ABCD)

   AB           CD

   CD          AD

   AB           BC 

 

VL

(doplň do textu a opiš do sešitu)

Jan Hus

- kněz a profesor na univerzitě

- kázal v ______________  kapli v Praze

- kritizoval ___________, protože ___________________

- jel do ______________ obhájit své názory

- odsouzen a upálen  6. 7. 1415

- u nás vládl  král ______________________

- stoupenci Husa si říkali husité

- usadili se ve městě ___________________                       

 

Pondělí 11. 1. 2021

ČJ

UČ str. 51, cv. 11 do sešitu, u doplňovaných slov určete pád, napište jej nad slovo

Velký PS 2. díl - str. 2, cv. 1 - celé smiley

 

M

Procvičování uč. 1. díl str. 60 / 1C, 2B, 9D, 10A

                                             61/ 2A, 4C, 6B

AJ

Přiřaď správný překlad vět a opiš do sešitu:

I have a cold. -               

My school isn´t in the village. -

The supermarket is next to a bookshop. -

I´ve got a sore throat. -

John is eating a snack. -

She is diving in the river. -

Don´t play outside. -

 

Bolí mě v krku. John jí svačinu. Potápí se v řece. Supermarket je vedle knihkupectví. Jsem nachlazený. Moje škola není ve vesnici. Nehraj si venku.

Čtvrtek 7. 1. 2021

ČJ

Trénujte určování pádů, to potřebujeme!

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-vlacek/prirazovani.html

UČ str. 49, cv. 5 do sešitu (nezapomeňte na pádové otázky smiley)

 

Počítáme zpaměti              str. 19/ 8 příkladů

                                                 18/ 8 příkladů

- slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)     

uč. 2. díl      str. 4/ 10

                          5/ 15

AJ

Přítomný čas průběhový 

 1. - jen přidáme - ing

drink - drinking, eat - eating, play - playing

2. - slovesa zakončená -e (vynecháme -e)

dive - diving, dance - dancing, write - writing

3. - zdvojíme poslední souhlásku      

swim - swimming, run - running, sit - sitting 

What are you doing?     Co právě děláš?

I am eating pizza.

Středa 6. 1. 2021

ČJ

Velký PS - str. 39, cv. 3, 4 + a) do sešitu, 5, 6 + a) do velkého sešitu literatury smiley

VL

- najdi informace o Janu Husovi a vytvoř referát o něm

- pracuj ve Wordu a použij i obrázky (google obrázky)

- odevzdej do pátku 8. 1. (pošli jako přílohu na můj email)

 

M

- do sešitu

Procvičování

uč. 1. díl    str. 60/ 1A, 10E, 7C

                          61/ 1D, 2G, 3C, 4B

Úterý 5. 1. 2021

ČJ

Velký PS - str. 37 je dokončená, nezapomeňte i na podúkoly a), b)

                    str. 38, cv. 7 zkuste sami, cv. 1 uděláme společně a ZOPAKUJTE SI PÁDOVÉ OTÁZKY

                    str. 38, cv. 2 (nezapomeňte určit pádové otázky - dopsat k doplněným slovům)

Růžovka - str. 23 wink

Vyluštíte to? Zjistíte více?

-/.-./..           -.-/.-./.-/.-../---/...-/.

Napište a nakreslete do velkého sešitu (kdo, co, kdy, proč, jak,...) smiley

 

                           EKOSYSTÉM

= živá a neživá příroda v určitém prostředí

- např. ekosystém lesa, louky, pole, lidských obydlí, vody, parku…

- přirozený (bez zásahu člověka) nebo umělý (vytvořen člověkem)

(vyber si jeden ekosystém a nakresli obrázek do sešitu)

                            PODZIM

- září (23. 9.), říjen, listopad

Změny v přírodě:

- stromy: __________________________________________________________________

- živočichové: ptáci -_________________________________________________________

                         savci v lese -  ___________________________________________________

                        _______________________________________________________________

(vyhledej v uč. str. 24 - 25)

 

AJ 

- piš do sešitu

Přítomný průběhový čas

Přelož:

I am sitting.                          Já sedím.

I am drinking tea. _______________

I am listening to music. ___________

I am writing. ___________________

I´m watching TV. ________________

I´m dancing. ___________________

I´m reading a book.  _____________

 

Pátek 27. 11. 2020

ČJ

Poslední! smiley A budu hodná, jak jsem slíbila wink.

Opakujte si vyjmenovaná slova!

UČ str. 36, cv. 3 do sešitu (už to víte)

Velký PS str. 30, cv. 2, 3

Hotovo! Čtěte si, nachystejte aktovku a pouzdro a v pondělí i s výzvou do školy! smiley

Čtvrtek 26. 11. 2020

ČJ

POZOR, POZOR!

V mailu máte nový odkaz na MEET do nové učebny, sejdeme se tam! smiley

 

Růžovka str. 20

Velký PS, str. 29, cv. 4

                 str. 30, cv. 1 + a)

UČ str. 36 - podíváme se na ni společně

 

 

AJ

- do sešitu

 

Nakresli k větám obrázky (inspiruj se v uč. str.15 dole):

1. Don´t sleep.

2. Eat lots of fruit.

3. Don´t play trumpet.

4. Drink lots of water.

5. Go to school.

 

M

Písemné dělení

uč. str. 26 / 24  (3 př.) - zatrhni si číslo, aby bylo větší než dělitel

 

uč. 25/17 - výpočet + odpověď

      24/13  (přečti si růžový rámeček nad úlohou)

Středa 25. 11. 2020

ČJ

Přihlaste se do MEETu a navzájem se vyzkoušejte z vyjmenovaných slov wink

Stelďa, Mirďa - V

Robinek, Kája Š. - P

Ondra, Alička - M

Bártík, Nikča - S

Honzík, Adélka - L

Tobík, Kája H. - B

A úkoly:

Růžovka str. 19

Velký PS str. 28, cv. 4

                 str. 29, cv. 1, 2, 3

- do sešitu

Dělení živočichů

- bezobratlí - motýli, blanokřídlí (včela, mravenec, čmelák), brouci...

obratlovci - ryby - _______________________

                   - obojživelníci - ____________________

                   - plazi - _________________________

                   - ptáci - ________________________

                   - savci - _______________________

- obratlovci - kostra (páteř složená z obratlů + kosti)

                   - tělo - hlava, trup, končetiny (u některých chybí - plazi), ocas

 

AJ

- do sešitu

 

lots of______ - hodně _______

lots of chocolate - hodně čokolády

 

Doplň do vět správná slovesa (vyber z nápovědy) a věty přelož do češtiny:

1. Don´t  ________ lots of cola. ___________________________________

2. I _____________ a headache. __________________________________ 

3. Don´t  ________  lots of chocolate. ______________________________

4. _________ to bed. ____________________________________________  

5. _________  lots of fruit and vegetables.____________________________

(nápověda: have got, eat, go, eat, drink)

Úterý 24. 11. 2020

ČJ

Růžovka str. 18

Velký PS str. 28, cv. 2, 3

Učebnice str. 35 - UDĚLÁME SPOLEČNĚ - cv. 5 do sešitu!!

 

M

- do sešitu

uč. 24/ 14   (6 příkladů)

      24/ 9     (3 příklady + zkouška)

VL

- uč. str. 25

ROMÁNSKÝ SLOH

- v 11. stol

- rotundy a baziliky, kláštery, hrady 

- většina se nedochovala do současnosti (zříceniny hradů, přestavěny na jiný sloh)

ZNAKY:

- silné kamenné zdi

- malá okna tvaru půlkruhového oblouku

- klenby podepřené silnými sloupy

- stěny s malbami

- tmavé místnosti

 

rotunda = malý kostelík kruhovitého tvaru

bazilika = větší kostel obdélníkového tvaru

 

(Nakresli románské okno - dej si do vyhledávače: románské okno a obrázky)

 

Najdi si pověst  a převyprávěj ji.

O praotci Čechovi - Nikča, Áďa

O LIbuši a Přemyslu Oráčovi - Bártík, MIrek

O Bivojovi - Honza

Horymír a Šemík - Kája H., Alička

Král Ječmínek - Stelďa, Ondra

O Bruncvíkovi - Tobík, Kája Š.

Dívčí válka - Robin

 

Pondělí 23. 11. 2020

ČJ

UČ str. 34, modrásek + cv. 3 do sešitu

Velký PS str. 28, cv. 1 + a), b), c)

 

Aj

- do sešitu

Piš podle vzoru, kde se věci nachází:

Where is a shower? - in the bathroom

Where is a table? -

Where is a fridge? - 

Where are the chairs? -

Where is a mirror? -

Where are the stairs? -  

Where is a cooker? - 

Where is a car? -

 

    Příkazy              x                   Zákazy

Drink the tea.                   Don't drink the tea.

Go to bed.                        Don´t go to bed.

Play football.                    Don´t play football. 

Listen to music.                Don´t listen to music.

Eat fruits.                          Don´t eat ice cream.

 

M

- do sešitu

Vypočítej:

pětinu z 515 ..........515 : 5 = 

třetinu z 96............

desetinu z 120.......

šestinu z 480........

polovinu z 512.......

 

Pátek 20. 11. 2020

ČJ

Růžovka str. 17

UČ str. 33 - přečtěte si cv. 1 a splňte úkol a), d)

UČ str. 33, cv. 3 do sešitu wink

Literární úkol

Do velkého sešitu napište (píšete o knize, kterou právě čtete):

Název knihy:

Autor knihy:

Ilustrátor:

Překladatel (pokud kniha není od českého autora):

Vyberte si jednu z možností a úkol vypracujte do velkého sešitu:

1) Vyber si jednu postavu z knihy. Napiš, jaká tři přání by vyslovila, kdyby vylovila ZLATOU RYBKU. Můžeš i malovat smiley

2) Vyber si jednu postavu z knihy. Nakresli nebo napiš, jaké jídlo a pití by jí mohlo chutnat nebo chutná.

3) Napiš, co by bylo, kdyby se hlavní postava z knihy náhle ztratila. Jak by příběh pokračoval? Kde by postava celou tu dobu byla?

Úkol splňte do úterý 24. 11.

 

M

Písemné dělení + ZK

vzor:   784 : 5 = 156              ZK:    156          780

           28                                          .  5          +  4 ---zbytek

              34                                      780          784

                4     

 

    552 : 4=

    964 : 5=

 

 

Čtvrtek 19. 11. 2020

ČJ

Diktát wink

Růžovka str. 16

UČ str. 32, opět modrásek, opět přepsat do sešitu, opět vybrat dvě dvojice slov a vymyslet s nimi věty.

A vysvětlím Vám v MEETu nový úkol z literatury smiley.

 

M

- do sešitu

Písemné dělení.

87 : 6 =

93 : 5 =

431 : 3 =

648 : 2 =

 

Vymysli a napiš slovní úlohu na násobení nebo dělení. Zítra si ji společně vypočítáme.

 

Aj

Přečti si komiks v uč. na str. 13

 

Slovíčka 3. lekce (do sešitu)

doctor -

Drink this. - 

Go to bed. - 

I´ve got a ....- 

headache - 

stomach ache -

sore throat - 

a cold -

What´s the matter? -

hot - 

What can I do? - 

Your eyes are red. - 

 

Středa 18. 11. 2020

ČJ

Sejdete se v MEETu? smiley

UČ str. 31, cv. 2: děvčata první 4 řádky, kluci zbytek wink

Růžovka str. 15

Napište mi známku z tohoto diktátu smiley:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

A zkuste si zahrát proti robotovi. Kdo bude lepší?

https://www.umimecesky.cz/roboti-vyjmenovana-slova?source=explicitExercise

 

M - G

1. Narýsuj přímku p a k ní kolmici k:      p _I_ k
2. Narýsuj úsečku AB, IABI = 6cm. 
    Narýsuj bod C, který na úsečce neleží (leží pod nebo nad úsečkou AB)
    Narýsuj přímku p, která prochází bodem C a je kolmá na přímku AB.
3. Narýsuj trojúhelník OPQ.
    IOPI = 4cm, IPQI =7cm, IOQI = 56 mm
- uč. str. 15
ŽIVOČICHOVÉ
- společné vlastnosti:
1. Přijímají vodu a potravu (nedokáží si vyrobit potravu ve svém těle): masožravci, ___________, _______________
2. Vylučují: __________, __________,  nestrávené zbytky potravy
3. Dýchají: suchozemští živočichové - _______________
                  vodní ž. - ___________________
4. Reagují na změny v přírodě - na nízké či vysoké teploty, nedostatek vody a potravy
5. Pohybují se: z místa na místo (plazí se, chodí, ___________, _______________, _______________, kombinují více způsobů
6. Vnímají okolí smysly: čich, _________, ____________, _________, __________
7. Rostou a vyvíjejí se: některá mláďata jsou odkázaná na pomoc rodičů
8. Rozmnožují se: různými způsoby (např. _____________________)
 
 

Pondělí 16. 11. 2020

ČJ

Velký PS str. 27, celá (a diktát ve čtvrtek společně wink)

UČ str. 30, modrásek do sešitu, tentokrát stačí vybrat 2 dvojice slov a napsat s nimi věty wink

Růžovka str. 14 smiley

A stále čteme knihu, že? Také čtu...ale málo, chtěla bych víc...

 

M

Písemné dělení jednociferným číslem

- do sešitu, piš zbytek pod dělence (1. číslo)

42 : 8  =                    65 : 9 =                 

21 : 6 =                     85 : 8 =

 

Kdo si troufne, zkusí i dělení pod sebou:   482 : 2 =           966 : 6 =               585 : 5 =

 

uč. str. 23/ 7  - piš podle vzoru v učebnici

 

Aj

uč. str. 12 / modrý rámeček - číst a přeložit

Pátek 13. 11. 2020

ČJ

Jazykolamy! Připravte je laugh. Napište mi je do mailu.

Růžovka str. 13, cv. 1, 2, 3

UČ str. 29, cv. 4 napište do sešitu

 

Čtvrtek 12. 11. 2020

ČJ

Budeme potřebovat Vaši knihu, nezapomeňte! smiley

Vyjmenovaná slova vládnou - řady, slova příbuzná...

Do sešitu napište modrou tabulku z UČ str. 29, vyberte si 3 dvojice slov a napište s nimi věty.

PS velký str. 26, cv. 4 - jazykolamy si zkusíme říct wink

 

Aj

- rozděl slovíčka do sloupečků, podle toho, v jaké místnosti se nacházejí

kitchen             living room            bedroom            bathroom              hall

 

- piš do sešitu

Opylení

= přenos pylových zrn z tyčinky na pestík rostliny stejného druhu

- opylovačí - hmyz, vítr

Oplození

- dochází v semeníku, kde je ukryté vajíčko

- ze semeníku vzniká plod

 

Plod - skládá se z jednoho nebo více semen a oplodí

------dužnatý (peckovice, malvice, bobule)

------suchý  (lusk, oříšek, obilka)

Semínko = zárodek nové rostliny, který vyklíčí a vyrůstá jako nová rostlina

 

Dělení rostlin (podle užitku) - opiš schéma z uč. str. 14

 

 

Středa 11. 11. 2020

ČJ

Dnes máme krásné datum - zjistěte, jaké pranostiky se s tímto dnem spojují, napište je do velkého sešitu (stačí 4) a přidejte jednu ilustraci wink.

A pravopis:

Růžovka str. 12, cv. 3, 4

PS velký, str. 26, cv. 1, 2, 3

 

VL

- piš do sešitu 

- doplň do textu (uč. str. 24)

 

Život za vlády přemyslovských knížat

Lidé se usazovali na úrodných územích. Úrodná území znamená - _________________. Lidé se živili _________________________________ .  Vznikla různá řemesla. S výrobky se obchodovalo na tržištích. Probíhal výměnný obchod. Výměnný obchod znamená - _________________________________________ .  Prostí lidé bydleli v _________________________ , knížata a bohatí páni žili ______________________. Prostí lidé se oblékali do ________________ vyrobené z ____________________. Zámožní lidé se oblékali do ___________________ , jako jsou ________________ a ________________, dovážených z cizích zemí. Lidé byli negramotní. Negramotní znamená - ________________________________. Pouze kněží a mniši ručně opisovali knihy, vedli kroniky, záznamy o úrodě. Pravost listin se potvrzovala ______________. 

 

První česká kronika

- napsána knězem ________________

- je psána latinsky

- obsahuje pověsti o našich dějinách (od příchodu praotce Čecha)

 

Aj

- napiš slovíčka pod sebe do sloupečku do sešitu, zítra si je přeložíme

cooker, toilet, sink, washbasin, lamp, wardrobe, stairs, mirror, shower, fridge, bookcase, bath

 

Úterý 10. 11. 2020

Opakovat si řady vyjmenovaných slov!! smiley

Růžovka str. 11, cv. 2

PS velký, str. 25, cv. 2, 5

Středa bude v bílém! Pozdravíme Martina wink

Na čtvrtek mějte připravenou knihu, kterou právě čtete.

Pondělí 9. 11. 2020

M

- pracuj do sešitu M-Š

Zopakuj si sčítání a odčítání:

uč. str. 18 / 6  (4 příklady)

 

Násobení pod sebou:

uč. str. 19 / 13b

 

Opakujeme převody jednotek:

uč. str. 16 / 106  (z každého sloupce po 2 příkladech)

 

Pro zábavu:

https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitExercise

 

Aj

- do sešitu

 

VĚTY TÁZACÍ:

Is there.......?                        Je ..........?

Are there......?                      Jsou........?

Where is.......?                      Kde je.....?

What is (What´s)   .....?        Co je.......?

 

Přelož věty do češtiny:

Is there the blue bug under the armchair? _________________________

Are there plants in the living room? _______________________________

Where is the green bug? _______________________________________

What is behind the TV? ________________________________________

 

ČJ

Zdravím Vás po víkendu! smiley

Opět nás čekají vyjmenovaná slova, ale nevadí, že?

PS str. 24, cv. 4

      str. 25, cv. 1

UČ str. 28, cv. 3  - zapište si modrou tabulku do sešitu i do paměti. Se 3 dvojicemi slov vymyslete a napište věty!

A těším se na Vaše páteční záznamy wink.

 

 

Pátek 6. 11. 2020

ČJ

PS str. 24, cv. 1, 2, 3 + poproste maminky, tatínky nebo starší sourozence o diktát na str. 23, cv. 8 a) + b) do školního sešitu wink. Opravíte si chyby a napíšete mi do mailu výsledek.

A tentokrát si kromě gramatiky vyzkoušíme opět něco slohového smiley.

Byla bych ráda, kdyby se Vám podařilo vytvořit svůj denní rozvrh. Nachystejte si papír nebo blok a tužku a už od rána si zapisujte, co všechno děláte. Uvidíme, jak se Vaše dny liší. Zápis z celého dne potom přepíšete do našeho velkého sešitu a přidáte fotku nebo namalujete obrázek k některé části dne.

Např.:

6.40 vstávám, jdu do koupelny

6.50 uvařím si kávu a snídám

7.00 oblékám se a chystám se do práce cool

 

Čtvrtek 5. 11. 2020

ČJ

Opět se spolu uvidíme v 10.00! wink

PS str. 23 CELÁ

str. 27, cv. 1 - uděláme společně, podívejte se na žluté rámečky - všechno znáte? laugh, zapište si dolní rámeček do školního sešitu. I s vykřičníkem!

SLIBOVANÁ STŘÍLEČKA wink

https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-b?source=explicitExercise

 

M

- do sešitu M-Š (pište i stranu a cvičení, ať se v tom pak vyznám)

uč. 14 / 79  (10 příkladů, které jsme společně nedělali)

      16/ 103    - výpočet a odpověď

 

PÍSEMNÉ   NÁSOBENÍ

uč. str. 18/ 2       5 příkladů (jen vypočítej)

            19/ 13 a)     (nedělej zkoušku)

 

Př 

- přečti v učebnici str. 12

List

- obsahuje chlorofyl a probíhá v něm fotosyntéza

- různý tvar

- jednoduché a složené 

 

Stavba listu: (nakresli str. 12)

 

Květ

- vyrůstá ze stonku pouze u kvetoucích rostlin

- slouží k rozmnožování

 

Části květu: (nakresli str. 12)

 

Vlastivěda

- přečti si učivo v uč. str. 22-23

 

Český stát - první Přemyslovci

- rod Přemyslovců nejmocnější v Čechách

- byli součástí Velkomoravské říše

- Bořivoj a Ludmila - pokřtěni na Velké Moravě

- po rozpadu VM se ujali vlády a založili Český stát (10.stol.)

- rozšíření křesťanství po celém státě

 

Kníže Václav

- moudrý a vzdělaný, usiloval o mír (platil za něj německému králi)

- zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi

- prohlášen za svatého

- patron naší země (podle pověsti čeká se svou družinou v hoře Blaník, aby ochránil Čechy, až nám bude nejhůř)

 

Kníže Boleslav

- vládl po smrti sv. Václava

- razil stříbrné mince - denáry

- byl úspěšný panovník

 

Rod Slavníkovců

- druhý nejsilnější rod

- usilovali o vládu 

- Přemyslovci přepadli jejich sídlo a všechny zabili

Středa 4. 11. 2020

ČJ - úkoly místo online výuky

PS str. 22 CELÁ

UČ str. 26, cv. 2 - přečtěte si text a splňte všechny úkoly (s mapou do VL, pište na papír) + úkoly z cv. 3 (také na papír), můžete i kreslit yes

Procvičování úterního učiva

M

- procvičuj násobení mimo obor násobilky na školákově (udělej alespoň 3 strany)

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecne-hodovani/priklady1.htm

(Piš do sešitu)

Dělení mimo obor násobilky.

- dělence (první číslo) si rozlož 

- počítej podle vzoru 

39 : 3 = 10 + 3 = 13     (rozložila jsem na 30 a 9)

28 : 2 =

44 : 4 =

36 : 3 =

- když dělím 2, rozložím na 20 a zbytek

- když dělím 3, rozložím na 30 a zbytek

- když dělím 4, rozložím na 40 a zbytek........... a tak dále

 

32 : 2 = 10 + 6= 16   (rozložila jsem na 20 a 12)

45 : 3 = 10 + 5 = 15  (rozložila jsem na 30 a 15)

60 : 5 =

72 : 4 =

91 : 7 =

 

 

AJ

Pracuj s učebnicí str. 11 /obrázek:

Napiš do sešitu, jestli je věta pravdivá - true, nepravdivá - false: 

 

There is a blue bug under the armchair.   -   _____________

There is a pink bug behind the TV.           -  _____________

There are two bugs in the drawer.            - ______________

There is a green bug on the chair.            -______________

Úterý 3. 11. 2020

ČJ

OPAKOVÁNÍ STAVBY SLOVA

zůstávají úkoly z pondělka...

str. 24, cv. 5, 6, 7 angel - DO 5. 11.

PS str. 21 - CELÁ - DO 3. 11.

Růžovka str. 29 - CELÁ wink - DO 4. 11.

 

M

Počítání zpaměti   str. 17/ sloupec 57 ......12 příkladů

 uč. str. 16/ 102  .... z každého sloupce po 2 příkladech

AJ 

- piš do sešitu AJ

Slovíčka 2. lekce:

sofa -_____________

picture - ___________

armchair - __________

cupboard - __________

plant - ____________

drawer - ___________

under - ____________

behind - ____________

in - ______________

on - _______________

Další předložky: 

UNDER = pod

There is a ball under the chair.        Pod židlí je míč.

BEHIND = za

There are ghosts behind the sofa.   Za pohovkou jsou duchové.

Pondělí 2. 11. 2020

Milí čtvrťáci,

opět se budeme potkávat v online hodinách tak, jak tomu bylo doposud.

Kromě toho uvidíte i na této stánce úkoly, které máte každý den dělat. Společně na MEETu si vždy nové věci vysvětlíme, cvičení vypracujete sami doma smiley

ČJ

OPAKOVÁNÍ STAVBY SLOVA

Kdo nemá, vypracuje do sešitu:

UČ str. 24, cv. 5, 6, 7 angel - DO 5. 11.

PS str. 21 - CELÁ - DO 3. 11.

Růžovka str. 29 - CELÁ wink - DO 4. 11.

M

Napiš do sešitu M-Š:

PROCVIČOVÁNÍ  DĚLENÍ SE ZBYTKEM

uč. str. 15 / 95  (12 příkladů)

 

SLOVNÍ ÚLOHY

uč. str. 14 / 87, 88   (zápis, výpočet, odpověď)  

 ...v zápise musí být otázka = co chceme počítat

Pátek 23. 10. 2020

Přejeme všem krásné prázdniny! smiley

Čtvrtek 22. 10. 2020

Hezký den!

Připomínám dnešní úkol - vymyslet a napsat příběh s těmito slovy:

VYDRA, BEZZUBÝ, BRZIČKO, ROZZLOBENÝ, VĚJÍŘ, PĚNA, JAZYK

Středa 21. 10. 2020

Chválím Vás všechny za vydařenou češtinu smiley.

A zítra opět makačka, diktátek, předpony, předložky a vyjmenovaná slova wink.

Úterý 20. 10. 2020

ČJ - těším se, těším, na Vaše úkoly wink. Učebnice, str. 22, cv. 3 do školního sešitu smiley.

Napište jej co nejdříve, ať můžete jít ven, je krásně! Klidně s drakem. A vyfoťte se nám! smiley

Domácí