Domácí výuka

Pondělí 18. 1. 2021

Nezapomeňte si přijít pro sešity! 

Někteří musí ještě přinést to, co zapomněli (čtenářské karty, pracovní sešity, ...).

A někteří budou doplňovat chybějící cvičení...sadcrying.

ČJ

Velký PS str. 3, cv. 4, 5

                 str. 4, cv. 1 celé

Učebnice str. 56, cv. 7 + a)

Čtvrtek 14. 1. 2021

ČJ

Zkuste s pomocí učebnice na str. 54 (žlutý rámeček nahoře) udělat ve velkém PS cv. 2, str. 2.

Velký PS str. 3, cv. 1 celé wink

 

VL

- do sešitu, nakresli obrázek husitské zbraně
 
HUSITSKÉ    VÁLKY

- 15. století (1415 - 1434)

- znak husitů    -  _______ (symbol rovnosti mezi lidmi)

- sídlo - město _________

- velitel vojsk - ______________ z Trocnova

- válka proti církvi (papežovi)

- __________- vojáci vyslaní papežem

- vysláno 5 křížových výprav - vítězství husitů

- zbraně - zemědělské nářadí, vozová hradba

- hymna - Ktož jsú boží bojovníci

https://www.youtube.com/watch?v=FhPy0TdNu9E&list=RDFhPy0TdNu9E&start_radio=1&rv=FhPy0TdNu9E&t=0

- rozpory uvnitř husitů - bitva u Lipan

- konec husitského hnutí

 

M

- do sešitu

Porovnej:

45 562 ______  45 526

17 325______ 170 325

6 781 _______ 66 781

384 123 + 9 =           742 370 -  6 =

789 230 - 2 =               19 230 - 7 =

128 457 + 5 =                 1 800 - 2=

 

Středa 13. 1. 2021

ČJ

UČ - str. 53, 54 přečtěte si žluté a modré rámečky

Velký PS str. 2, cv. 3 +a), 4

 

Čtenářský klub je ve čtvrtek 14. 1. v 16 hod.

Logika  je ve čtvrtek 14. 1. v 16,30 hod.

 

V pátek 15. 1. odevzdáváte sešity: ČJ - malý a velký sešit + pracovní sešit

                                                        M - malý sešit, Počítáme zpaměti

                                                        AJ - malý sešit

- přijďte v pátek do 13,30

- v pondělí 18. 1. si vyzvedněte sešity do 15, 30

 

M

uč. 2. díl str. 9/16 celé

                     9 / 18  zápis, výpočet, odpověď

 

- dopsat živočichy do tabulky

Úterý 12. 1. 2021

ČJ

Napište do školního sešitu podstatné jméno PYŽAMO ve všech pádech.

Potom vymyslete se slovem PYŽAMO příběh tak, abyste použili všechny vypsané pády smiley. Příběh (i s vymyšleným nadpisem a ilustrací) pište do velkého sešitu.

Těším se na Vás! cool

Zbytek máte v mailu laugh

 

M - G

OBDÉLNÍK - čtyřúhelník

- vrcholy - _________________________  

- všechny úhly jsou __________________     

- protější strany - ____________________        

- sousední strany - ___________________

- doplň  II nebo _I_: 

   AB           AD                                (nakresli obdélník ABCD)

   AB           CD

   CD          AD

   AB           BC 

 

VL

(doplň do textu a opiš do sešitu)

Jan Hus

- kněz a profesor na univerzitě

- kázal v ______________  kapli v Praze

- kritizoval ___________, protože ___________________

- jel do ______________ obhájit své názory

- odsouzen a upálen  6. 7. 1415

- u nás vládl  král ______________________

- stoupenci Husa si říkali husité

- usadili se ve městě ___________________                       

 

Pondělí 11. 1. 2021

ČJ

UČ str. 51, cv. 11 do sešitu, u doplňovaných slov určete pád, napište jej nad slovo

Velký PS 2. díl - str. 2, cv. 1 - celé smiley

 

M

Procvičování uč. 1. díl str. 60 / 1C, 2B, 9D, 10A

                                             61/ 2A, 4C, 6B

AJ

Přiřaď správný překlad vět a opiš do sešitu:

I have a cold. -               

My school isn´t in the village. -

The supermarket is next to a bookshop. -

I´ve got a sore throat. -

John is eating a snack. -

She is diving in the river. -

Don´t play outside. -

 

Bolí mě v krku. John jí svačinu. Potápí se v řece. Supermarket je vedle knihkupectví. Jsem nachlazený. Moje škola není ve vesnici. Nehraj si venku.

Čtvrtek 7. 1. 2021

ČJ

Trénujte určování pádů, to potřebujeme!

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/pady-vlacek/prirazovani.html

UČ str. 49, cv. 5 do sešitu (nezapomeňte na pádové otázky smiley)

 

Počítáme zpaměti              str. 19/ 8 příkladů

                                                 18/ 8 příkladů

- slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)     

uč. 2. díl      str. 4/ 10

                          5/ 15

AJ

Přítomný čas průběhový 

 1. - jen přidáme - ing

drink - drinking, eat - eating, play - playing

2. - slovesa zakončená -e (vynecháme -e)

dive - diving, dance - dancing, write - writing

3. - zdvojíme poslední souhlásku      

swim - swimming, run - running, sit - sitting 

What are you doing?     Co právě děláš?

I am eating pizza.

Středa 6. 1. 2021

ČJ

Velký PS - str. 39, cv. 3, 4 + a) do sešitu, 5, 6 + a) do velkého sešitu literatury smiley

VL

- najdi informace o Janu Husovi a vytvoř referát o něm

- pracuj ve Wordu a použij i obrázky (google obrázky)

- odevzdej do pátku 8. 1. (pošli jako přílohu na můj email)

 

M

- do sešitu

Procvičování

uč. 1. díl    str. 60/ 1A, 10E, 7C

                          61/ 1D, 2G, 3C, 4B

Úterý 5. 1. 2021

ČJ

Velký PS - str. 37 je dokončená, nezapomeňte i na podúkoly a), b)

                    str. 38, cv. 7 zkuste sami, cv. 1 uděláme společně a ZOPAKUJTE SI PÁDOVÉ OTÁZKY

                    str. 38, cv. 2 (nezapomeňte určit pádové otázky - dopsat k doplněným slovům)

Růžovka - str. 23 wink

Vyluštíte to? Zjistíte více?

-/.-./..           -.-/.-./.-/.-../---/...-/.

Napište a nakreslete do velkého sešitu (kdo, co, kdy, proč, jak,...) smiley

 

                           EKOSYSTÉM

= živá a neživá příroda v určitém prostředí

- např. ekosystém lesa, louky, pole, lidských obydlí, vody, parku…

- přirozený (bez zásahu člověka) nebo umělý (vytvořen člověkem)

(vyber si jeden ekosystém a nakresli obrázek do sešitu)

                            PODZIM

- září (23. 9.), říjen, listopad

Změny v přírodě:

- stromy: __________________________________________________________________

- živočichové: ptáci -_________________________________________________________

                         savci v lese -  ___________________________________________________

                        _______________________________________________________________

(vyhledej v uč. str. 24 - 25)

 

AJ 

- piš do sešitu

Přítomný průběhový čas

Přelož:

I am sitting.                          Já sedím.

I am drinking tea. _______________

I am listening to music. ___________

I am writing. ___________________

I´m watching TV. ________________

I´m dancing. ___________________

I´m reading a book.  _____________

 

Pátek 27. 11. 2020

ČJ

Poslední! smiley A budu hodná, jak jsem slíbila wink.

Opakujte si vyjmenovaná slova!

UČ str. 36, cv. 3 do sešitu (už to víte)

Velký PS str. 30, cv. 2, 3

Hotovo! Čtěte si, nachystejte aktovku a pouzdro a v pondělí i s výzvou do školy! smiley

Čtvrtek 26. 11. 2020

ČJ

POZOR, POZOR!

V mailu máte nový odkaz na MEET do nové učebny, sejdeme se tam! smiley

 

Růžovka str. 20

Velký PS, str. 29, cv. 4

                 str. 30, cv. 1 + a)

UČ str. 36 - podíváme se na ni společně

 

 

AJ

- do sešitu

 

Nakresli k větám obrázky (inspiruj se v uč. str.15 dole):

1. Don´t sleep.

2. Eat lots of fruit.

3. Don´t play trumpet.

4. Drink lots of water.

5. Go to school.

 

M

Písemné dělení

uč. str. 26 / 24  (3 př.) - zatrhni si číslo, aby bylo větší než dělitel

 

uč. 25/17 - výpočet + odpověď

      24/13  (přečti si růžový rámeček nad úlohou)

Středa 25. 11. 2020

ČJ

Přihlaste se do MEETu a navzájem se vyzkoušejte z vyjmenovaných slov wink

Stelďa, Mirďa - V

Robinek, Kája Š. - P

Ondra, Alička - M

Bártík, Nikča - S

Honzík, Adélka - L

Tobík, Kája H. - B

A úkoly:

Růžovka str. 19

Velký PS str. 28, cv. 4

                 str. 29, cv. 1, 2, 3

- do sešitu

Dělení živočichů

- bezobratlí - motýli, blanokřídlí (včela, mravenec, čmelák), brouci...

obratlovci - ryby - _______________________

                   - obojživelníci - ____________________

                   - plazi - _________________________

                   - ptáci - ________________________

                   - savci - _______________________

- obratlovci - kostra (páteř složená z obratlů + kosti)

                   - tělo - hlava, trup, končetiny (u některých chybí - plazi), ocas

 

AJ

- do sešitu

 

lots of______ - hodně _______

lots of chocolate - hodně čokolády

 

Doplň do vět správná slovesa (vyber z nápovědy) a věty přelož do češtiny:

1. Don´t  ________ lots of cola. ___________________________________

2. I _____________ a headache. __________________________________ 

3. Don´t  ________  lots of chocolate. ______________________________

4. _________ to bed. ____________________________________________  

5. _________  lots of fruit and vegetables.____________________________

(nápověda: have got, eat, go, eat, drink)

Úterý 24. 11. 2020

ČJ

Růžovka str. 18

Velký PS str. 28, cv. 2, 3

Učebnice str. 35 - UDĚLÁME SPOLEČNĚ - cv. 5 do sešitu!!

 

M

- do sešitu

uč. 24/ 14   (6 příkladů)

      24/ 9     (3 příklady + zkouška)

VL

- uč. str. 25

ROMÁNSKÝ SLOH

- v 11. stol

- rotundy a baziliky, kláštery, hrady 

- většina se nedochovala do současnosti (zříceniny hradů, přestavěny na jiný sloh)

ZNAKY:

- silné kamenné zdi

- malá okna tvaru půlkruhového oblouku

- klenby podepřené silnými sloupy

- stěny s malbami

- tmavé místnosti

 

rotunda = malý kostelík kruhovitého tvaru

bazilika = větší kostel obdélníkového tvaru

 

(Nakresli románské okno - dej si do vyhledávače: románské okno a obrázky)

 

Najdi si pověst  a převyprávěj ji.

O praotci Čechovi - Nikča, Áďa

O LIbuši a Přemyslu Oráčovi - Bártík, MIrek

O Bivojovi - Honza

Horymír a Šemík - Kája H., Alička

Král Ječmínek - Stelďa, Ondra

O Bruncvíkovi - Tobík, Kája Š.

Dívčí válka - Robin

 

Pondělí 23. 11. 2020

ČJ

UČ str. 34, modrásek + cv. 3 do sešitu

Velký PS str. 28, cv. 1 + a), b), c)

 

Aj

- do sešitu

Piš podle vzoru, kde se věci nachází:

Where is a shower? - in the bathroom

Where is a table? -

Where is a fridge? - 

Where are the chairs? -

Where is a mirror? -

Where are the stairs? -  

Where is a cooker? - 

Where is a car? -

 

    Příkazy              x                   Zákazy

Drink the tea.                   Don't drink the tea.

Go to bed.                        Don´t go to bed.

Play football.                    Don´t play football. 

Listen to music.                Don´t listen to music.

Eat fruits.                          Don´t eat ice cream.

 

M

- do sešitu

Vypočítej:

pětinu z 515 ..........515 : 5 = 

třetinu z 96............

desetinu z 120.......

šestinu z 480........

polovinu z 512.......

 

Pátek 20. 11. 2020

ČJ

Růžovka str. 17

UČ str. 33 - přečtěte si cv. 1 a splňte úkol a), d)

UČ str. 33, cv. 3 do sešitu wink

Literární úkol

Do velkého sešitu napište (píšete o knize, kterou právě čtete):

Název knihy:

Autor knihy:

Ilustrátor:

Překladatel (pokud kniha není od českého autora):

Vyberte si jednu z možností a úkol vypracujte do velkého sešitu:

1) Vyber si jednu postavu z knihy. Napiš, jaká tři přání by vyslovila, kdyby vylovila ZLATOU RYBKU. Můžeš i malovat smiley

2) Vyber si jednu postavu z knihy. Nakresli nebo napiš, jaké jídlo a pití by jí mohlo chutnat nebo chutná.

3) Napiš, co by bylo, kdyby se hlavní postava z knihy náhle ztratila. Jak by příběh pokračoval? Kde by postava celou tu dobu byla?

Úkol splňte do úterý 24. 11.

 

M

Písemné dělení + ZK

vzor:   784 : 5 = 156              ZK:    156          780

           28                                          .  5          +  4 ---zbytek

              34                                      780          784

                4     

 

    552 : 4=

    964 : 5=

 

 

Čtvrtek 19. 11. 2020

ČJ

Diktát wink

Růžovka str. 16

UČ str. 32, opět modrásek, opět přepsat do sešitu, opět vybrat dvě dvojice slov a vymyslet s nimi věty.

A vysvětlím Vám v MEETu nový úkol z literatury smiley.

 

M

- do sešitu

Písemné dělení.

87 : 6 =

93 : 5 =

431 : 3 =

648 : 2 =

 

Vymysli a napiš slovní úlohu na násobení nebo dělení. Zítra si ji společně vypočítáme.

 

Aj

Přečti si komiks v uč. na str. 13

 

Slovíčka 3. lekce (do sešitu)

doctor -

Drink this. - 

Go to bed. - 

I´ve got a ....- 

headache - 

stomach ache -

sore throat - 

a cold -

What´s the matter? -

hot - 

What can I do? - 

Your eyes are red. - 

 

Středa 18. 11. 2020

ČJ

Sejdete se v MEETu? smiley

UČ str. 31, cv. 2: děvčata první 4 řádky, kluci zbytek wink

Růžovka str. 15

Napište mi známku z tohoto diktátu smiley:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni5A.htm

A zkuste si zahrát proti robotovi. Kdo bude lepší?

https://www.umimecesky.cz/roboti-vyjmenovana-slova?source=explicitExercise

 

M - G

1. Narýsuj přímku p a k ní kolmici k:      p _I_ k
2. Narýsuj úsečku AB, IABI = 6cm. 
    Narýsuj bod C, který na úsečce neleží (leží pod nebo nad úsečkou AB)
    Narýsuj přímku p, která prochází bodem C a je kolmá na přímku AB.
3. Narýsuj trojúhelník OPQ.
    IOPI = 4cm, IPQI =7cm, IOQI = 56 mm
- uč. str. 15
ŽIVOČICHOVÉ
- společné vlastnosti:
1. Přijímají vodu a potravu (nedokáží si vyrobit potravu ve svém těle): masožravci, ___________, _______________
2. Vylučují: __________, __________,  nestrávené zbytky potravy
3. Dýchají: suchozemští živočichové - _______________
                  vodní ž. - ___________________
4. Reagují na změny v přírodě - na nízké či vysoké teploty, nedostatek vody a potravy
5. Pohybují se: z místa na místo (plazí se, chodí, ___________, _______________, _______________, kombinují více způsobů
6. Vnímají okolí smysly: čich, _________, ____________, _________, __________
7. Rostou a vyvíjejí se: některá mláďata jsou odkázaná na pomoc rodičů
8. Rozmnožují se: různými způsoby (např. _____________________)
 
 

Pondělí 16. 11. 2020

ČJ

Velký PS str. 27, celá (a diktát ve čtvrtek společně wink)

UČ str. 30, modrásek do sešitu, tentokrát stačí vybrat 2 dvojice slov a napsat s nimi věty wink

Růžovka str. 14 smiley

A stále čteme knihu, že? Také čtu...ale málo, chtěla bych víc...

 

M

Písemné dělení jednociferným číslem

- do sešitu, piš zbytek pod dělence (1. číslo)

42 : 8  =                    65 : 9 =                 

21 : 6 =                     85 : 8 =

 

Kdo si troufne, zkusí i dělení pod sebou:   482 : 2 =           966 : 6 =               585 : 5 =

 

uč. str. 23/ 7  - piš podle vzoru v učebnici

 

Aj

uč. str. 12 / modrý rámeček - číst a přeložit

Pátek 13. 11. 2020

ČJ

Jazykolamy! Připravte je laugh. Napište mi je do mailu.

Růžovka str. 13, cv. 1, 2, 3

UČ str. 29, cv. 4 napište do sešitu

 

Čtvrtek 12. 11. 2020

ČJ

Budeme potřebovat Vaši knihu, nezapomeňte! smiley

Vyjmenovaná slova vládnou - řady, slova příbuzná...

Do sešitu napište modrou tabulku z UČ str. 29, vyberte si 3 dvojice slov a napište s nimi věty.

PS velký str. 26, cv. 4 - jazykolamy si zkusíme říct wink

 

Aj

- rozděl slovíčka do sloupečků, podle toho, v jaké místnosti se nacházejí

kitchen             living room            bedroom            bathroom              hall

 

- piš do sešitu

Opylení

= přenos pylových zrn z tyčinky na pestík rostliny stejného druhu

- opylovačí - hmyz, vítr

Oplození

- dochází v semeníku, kde je ukryté vajíčko

- ze semeníku vzniká plod

 

Plod - skládá se z jednoho nebo více semen a oplodí

------dužnatý (peckovice, malvice, bobule)

------suchý  (lusk, oříšek, obilka)

Semínko = zárodek nové rostliny, který vyklíčí a vyrůstá jako nová rostlina

 

Dělení rostlin (podle užitku) - opiš schéma z uč. str. 14

 

 

Středa 11. 11. 2020

ČJ

Dnes máme krásné datum - zjistěte, jaké pranostiky se s tímto dnem spojují, napište je do velkého sešitu (stačí 4) a přidejte jednu ilustraci wink.

A pravopis:

Růžovka str. 12, cv. 3, 4

PS velký, str. 26, cv. 1, 2, 3

 

VL

- piš do sešitu 

- doplň do textu (uč. str. 24)

 

Život za vlády přemyslovských knížat

Lidé se usazovali na úrodných územích. Úrodná území znamená - _________________. Lidé se živili _________________________________ .  Vznikla různá řemesla. S výrobky se obchodovalo na tržištích. Probíhal výměnný obchod. Výměnný obchod znamená - _________________________________________ .  Prostí lidé bydleli v _________________________ , knížata a bohatí páni žili ______________________. Prostí lidé se oblékali do ________________ vyrobené z ____________________. Zámožní lidé se oblékali do ___________________ , jako jsou ________________ a ________________, dovážených z cizích zemí. Lidé byli negramotní. Negramotní znamená - ________________________________. Pouze kněží a mniši ručně opisovali knihy, vedli kroniky, záznamy o úrodě. Pravost listin se potvrzovala ______________. 

 

První česká kronika

- napsána knězem ________________

- je psána latinsky

- obsahuje pověsti o našich dějinách (od příchodu praotce Čecha)

 

Aj

- napiš slovíčka pod sebe do sloupečku do sešitu, zítra si je přeložíme

cooker, toilet, sink, washbasin, lamp, wardrobe, stairs, mirror, shower, fridge, bookcase, bath

 

Úterý 10. 11. 2020

Opakovat si řady vyjmenovaných slov!! smiley

Růžovka str. 11, cv. 2

PS velký, str. 25, cv. 2, 5

Středa bude v bílém! Pozdravíme Martina wink

Na čtvrtek mějte připravenou knihu, kterou právě čtete.

Pondělí 9. 11. 2020

M

- pracuj do sešitu M-Š

Zopakuj si sčítání a odčítání:

uč. str. 18 / 6  (4 příklady)

 

Násobení pod sebou:

uč. str. 19 / 13b

 

Opakujeme převody jednotek:

uč. str. 16 / 106  (z každého sloupce po 2 příkladech)

 

Pro zábavu:

https://www.umimematiku.cz/strilecka-mala-nasobilka?source=explicitExercise

 

Aj

- do sešitu

 

VĚTY TÁZACÍ:

Is there.......?                        Je ..........?

Are there......?                      Jsou........?

Where is.......?                      Kde je.....?

What is (What´s)   .....?        Co je.......?

 

Přelož věty do češtiny:

Is there the blue bug under the armchair? _________________________

Are there plants in the living room? _______________________________

Where is the green bug? _______________________________________

What is behind the TV? ________________________________________

 

ČJ

Zdravím Vás po víkendu! smiley

Opět nás čekají vyjmenovaná slova, ale nevadí, že?

PS str. 24, cv. 4

      str. 25, cv. 1

UČ str. 28, cv. 3  - zapište si modrou tabulku do sešitu i do paměti. Se 3 dvojicemi slov vymyslete a napište věty!

A těším se na Vaše páteční záznamy wink.

 

 

Pátek 6. 11. 2020

ČJ

PS str. 24, cv. 1, 2, 3 + poproste maminky, tatínky nebo starší sourozence o diktát na str. 23, cv. 8 a) + b) do školního sešitu wink. Opravíte si chyby a napíšete mi do mailu výsledek.

A tentokrát si kromě gramatiky vyzkoušíme opět něco slohového smiley.

Byla bych ráda, kdyby se Vám podařilo vytvořit svůj denní rozvrh. Nachystejte si papír nebo blok a tužku a už od rána si zapisujte, co všechno děláte. Uvidíme, jak se Vaše dny liší. Zápis z celého dne potom přepíšete do našeho velkého sešitu a přidáte fotku nebo namalujete obrázek k některé části dne.

Např.:

6.40 vstávám, jdu do koupelny

6.50 uvařím si kávu a snídám

7.00 oblékám se a chystám se do práce cool

 

Čtvrtek 5. 11. 2020

ČJ

Opět se spolu uvidíme v 10.00! wink

PS str. 23 CELÁ

str. 27, cv. 1 - uděláme společně, podívejte se na žluté rámečky - všechno znáte? laugh, zapište si dolní rámeček do školního sešitu. I s vykřičníkem!

SLIBOVANÁ STŘÍLEČKA wink

https://www.umimecesky.cz/strilecka-vyjmenovana-slova-po-b?source=explicitExercise

 

M

- do sešitu M-Š (pište i stranu a cvičení, ať se v tom pak vyznám)

uč. 14 / 79  (10 příkladů, které jsme společně nedělali)

      16/ 103    - výpočet a odpověď

 

PÍSEMNÉ   NÁSOBENÍ

uč. str. 18/ 2       5 příkladů (jen vypočítej)

            19/ 13 a)     (nedělej zkoušku)

 

Př 

- přečti v učebnici str. 12

List

- obsahuje chlorofyl a probíhá v něm fotosyntéza

- různý tvar

- jednoduché a složené 

 

Stavba listu: (nakresli str. 12)

 

Květ

- vyrůstá ze stonku pouze u kvetoucích rostlin

- slouží k rozmnožování

 

Části květu: (nakresli str. 12)

 

Vlastivěda

- přečti si učivo v uč. str. 22-23

 

Český stát - první Přemyslovci

- rod Přemyslovců nejmocnější v Čechách

- byli součástí Velkomoravské říše

- Bořivoj a Ludmila - pokřtěni na Velké Moravě

- po rozpadu VM se ujali vlády a založili Český stát (10.stol.)

- rozšíření křesťanství po celém státě

 

Kníže Václav

- moudrý a vzdělaný, usiloval o mír (platil za něj německému králi)

- zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi

- prohlášen za svatého

- patron naší země (podle pověsti čeká se svou družinou v hoře Blaník, aby ochránil Čechy, až nám bude nejhůř)

 

Kníže Boleslav

- vládl po smrti sv. Václava

- razil stříbrné mince - denáry

- byl úspěšný panovník

 

Rod Slavníkovců

- druhý nejsilnější rod

- usilovali o vládu 

- Přemyslovci přepadli jejich sídlo a všechny zabili

Středa 4. 11. 2020

ČJ - úkoly místo online výuky

PS str. 22 CELÁ

UČ str. 26, cv. 2 - přečtěte si text a splňte všechny úkoly (s mapou do VL, pište na papír) + úkoly z cv. 3 (také na papír), můžete i kreslit yes

Procvičování úterního učiva

M

- procvičuj násobení mimo obor násobilky na školákově (udělej alespoň 3 strany)

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/nasobeni-a-deleni-mimo-obor-nasobilek/jablecne-hodovani/priklady1.htm

(Piš do sešitu)

Dělení mimo obor násobilky.

- dělence (první číslo) si rozlož 

- počítej podle vzoru 

39 : 3 = 10 + 3 = 13     (rozložila jsem na 30 a 9)

28 : 2 =

44 : 4 =

36 : 3 =

- když dělím 2, rozložím na 20 a zbytek

- když dělím 3, rozložím na 30 a zbytek

- když dělím 4, rozložím na 40 a zbytek........... a tak dále

 

32 : 2 = 10 + 6= 16   (rozložila jsem na 20 a 12)

45 : 3 = 10 + 5 = 15  (rozložila jsem na 30 a 15)

60 : 5 =

72 : 4 =

91 : 7 =

 

 

AJ

Pracuj s učebnicí str. 11 /obrázek:

Napiš do sešitu, jestli je věta pravdivá - true, nepravdivá - false: 

 

There is a blue bug under the armchair.   -   _____________

There is a pink bug behind the TV.           -  _____________

There are two bugs in the drawer.            - ______________

There is a green bug on the chair.            -______________

Úterý 3. 11. 2020

ČJ

OPAKOVÁNÍ STAVBY SLOVA

zůstávají úkoly z pondělka...

str. 24, cv. 5, 6, 7 angel - DO 5. 11.

PS str. 21 - CELÁ - DO 3. 11.

Růžovka str. 29 - CELÁ wink - DO 4. 11.

 

M

Počítání zpaměti   str. 17/ sloupec 57 ......12 příkladů

 uč. str. 16/ 102  .... z každého sloupce po 2 příkladech

AJ 

- piš do sešitu AJ

Slovíčka 2. lekce:

sofa -_____________

picture - ___________

armchair - __________

cupboard - __________

plant - ____________

drawer - ___________

under - ____________

behind - ____________

in - ______________

on - _______________

Další předložky: 

UNDER = pod

There is a ball under the chair.        Pod židlí je míč.

BEHIND = za

There are ghosts behind the sofa.   Za pohovkou jsou duchové.

Pondělí 2. 11. 2020

Milí čtvrťáci,

opět se budeme potkávat v online hodinách tak, jak tomu bylo doposud.

Kromě toho uvidíte i na této stánce úkoly, které máte každý den dělat. Společně na MEETu si vždy nové věci vysvětlíme, cvičení vypracujete sami doma smiley

ČJ

OPAKOVÁNÍ STAVBY SLOVA

Kdo nemá, vypracuje do sešitu:

UČ str. 24, cv. 5, 6, 7 angel - DO 5. 11.

PS str. 21 - CELÁ - DO 3. 11.

Růžovka str. 29 - CELÁ wink - DO 4. 11.

M

Napiš do sešitu M-Š:

PROCVIČOVÁNÍ  DĚLENÍ SE ZBYTKEM

uč. str. 15 / 95  (12 příkladů)

 

SLOVNÍ ÚLOHY

uč. str. 14 / 87, 88   (zápis, výpočet, odpověď)  

 ...v zápise musí být otázka = co chceme počítat

Pátek 23. 10. 2020

Přejeme všem krásné prázdniny! smiley

Čtvrtek 22. 10. 2020

Hezký den!

Připomínám dnešní úkol - vymyslet a napsat příběh s těmito slovy:

VYDRA, BEZZUBÝ, BRZIČKO, ROZZLOBENÝ, VĚJÍŘ, PĚNA, JAZYK

Středa 21. 10. 2020

Chválím Vás všechny za vydařenou češtinu smiley.

A zítra opět makačka, diktátek, předpony, předložky a vyjmenovaná slova wink.

Úterý 20. 10. 2020

ČJ - těším se, těším, na Vaše úkoly wink. Učebnice, str. 22, cv. 3 do školního sešitu smiley.

Napište jej co nejdříve, ať můžete jít ven, je krásně! Klidně s drakem. A vyfoťte se nám! smiley

Pondělí 19. 10. 2020

Milí čtvrťáci,

moc Vás chválím za online výuku i za to, jak svědomitě plníte zadané úkoly! smiley

Už si poradíme i s Kryštofem Kolumbem a matematikou smiley.

Těším se na Vaše dopisy, postupně je tady všechny najdete.

Úkoly od paní uč. Jany:

AJ   slovíčka přeložit do sešitu z kurzu DÚ Angličtina

       - učit se zadaná slovíčka  (1. a 2. lekce) i psát

M    uč. str, 12/cv. 64  do sešitu M - Š (opiš a oprav)

 

Čtvrtek 15. 10. 2020

Přeji Vám všem hezký HNĚDÝ čtvrtek a chválím ty, kterým se dnes podařilo spojit a přijít na hodinu ČJ a M :-).

Pro další dny bude platit toto:

9.00 matematika, prvouka, angličtina (mějte po ruce učebnice a sešity),

10.00 český jazyk (nachystejte si tabulky, pracovní sešity a učebnice, pouzdro).

Pro vstup do učebny platí stejný odkaz na celou dobu. Najdete jej podle postupu: devět teček, učebna (ČJ nebo 4. ročník), v hlavním obrázku odkaz na MEET.

Těšíme se na oranžový pátek wink
 

Středa 14. 10. 2020

Milí čtvrťáci,

zítra, tedy VE ČTVRTEK 15. 10., se na Vás těším od 10.00 na setkání!

Bližší informace a odkaz máte v mailech smiley.

Někteří se ještě musí správně přihlásit do kurzu Český jazyk 4. ročník smiley.

Mějte se hezky!

Máte na sobě žluté barvy? Zítra jsme hnědí...

Úterý 13. 10. 2020

Dobrý den, 

ráda bych Vás seznámila s distanční výukou na nadcházející období do podzimních prázdnin. Děti dnes dostaly zadanou práci do pátku 16. 10., v ČJ mají do pracovních sešitů vyznačená cvičení až do 23. 10. 

Od pondělí se s dětmi spojíme přes Google Meet (je to podobné jako Messenger). Termín online hodiny jim dáme vědět předem. Budeme rádi, pokud dětem pomůžete, když to bude potřeba. Přihlašovací údaje mají vlepené do žákovské knížky (vzadu). Děti by měly každý den kontrolovat svoje gmaily. Pokud děti nemají přístup v dopoledních hodinách k počítači či tabletu, dejte nám, prosím, vědět. Chtěli bychom Vám to co nejvíce usnadnit, tak nevyžadujeme v tomto období posílání vypracovaných úkolů. Budeme doufat, že se 2. 11. znovu uvidíme ve škole. Pokud se vyskytne nějaký problém, neváhejte nás oslovit. 

Další informace najdete průběžně na webových stránkách školy (aktuality, kalendář, domácí výuka).

 

Děkuji za spolupráci a trpělivost. 

Domácí