Domácí výuka

Pondělí 18. 1. 2021

Nezapomeňte si přijít pro sešity! 

Někteří musí ještě přinést to, co zapomněli (čtenářské karty, pracovní sešity, ...).

A někteří budou doplňovat chybějící cvičení...sadcrying.

ČJ

UČ str. 49, 50 ČÍST smiley

Žluťas str. 21, cv. 5, 6, 7

 

Pátek 15. 1. 2021

ČJ

UČ str. 47, cv. 1, 2 ČÍST budeme společně

      str. 48, cv. 4 číst, cv. 6 do sešitu

Žluťas str. 20, cv. 3, 4

Velký PS str. 35, cv. 1, 2, 3 v dolní části sešitu wink

Čtvrtek 14. 1. 2021

ČJ

Žluťas str. 20, cv. 1, 2

Velký PS str. 35, cv. 1, 2

A čtěte! :-)

Písanka str. 26

 

M

- do sešitu

 

Doplň vhodné číslo:

385 < ______                      612 > ______ > 600

1000 > _____                      700 < ______ < 800   

 

120 - 30 =  (120 - 20) - 10 = 90                         

190 - 50 =

400 - 30 =                            

590 + 40 =

 

680 - 100 =                  350 +600 =

560 - 200 =                  418 + 200 =

910 - 700 =                  732 + 100 =

 

Aj   

slovníček  str. 4  Školní pomůcky

Středa 13. 1. 2021

ČJ

Naučte se řadu vyjmenovaných slov po M.

UČ - str. 46, přečtěte si věty ve cv. 1

Žluťas str. 17, cv. 7

            str. 18, cv. 8

            str. 19, cv. 1

 

Čtenářský klub je ve čtvrtek 14. 1. v 16 hod.

Logika je ve čtvrtek v 16,30 hod.

 

V pátek 15. 1. odevzdáváte sešity: ČJ - malý a velký sešit + pracovní sešit

                                                        M - malý sešit, Počítáme zpaměti

                                                        Prv - pracovní sešit

- přijďte v pátek do 13,30

- v pondělí 18. 1. si vyzvedněte sešity do 15, 30

 

M

uč. str. 16 / 45  (10 příkladů)

 

AJ

Rozlušti přesmyčky a napiš slova do sešitu:

NUMBERS

neo -                      wot -

vense -                   vefi -

xis -                        lvetwe -

 

COLOURS

reeng -                    georan -

tewhi -                     der -

lueb -                       blakc - 

Úterý 12. 1. 2021

ČJ

Velký PS str. 34, cv. 4

Učebnice str. 45, cv. 6 - Poproste Vaše rodiče nebo starší sourozence, ať Vám nadiktují tento diktát. Pište do školního sešitu a diktát si potom sami opravte! wink

Žluťas str. 17, cv. 4, 5

 

M

uč. str. 13 / 28    celé  

            13 / 30      zápis, výpočet, odpověď

             14/ 37       zápis, výpočet, odpověď

 

PRV

Neživá příroda - teplo a světlo ze Slunce

- Slunce - nejbližší hvězda, je složena z hořících plynů

               - zdroj tepla a světla na Zemi

(NAKRESLI SI OBRÁZEK) 

Pondělí 11. 1. 2021

ČJ

Velký PS str. 33, cv. 3, 4 - máte hotovo? wink

                 str. 34, cv. 1, 2, 3 a), b)

Žluťas str. 16, cv. 2, 3 - budeme dělat společně

Písanka str. 25 wink

 

M

400 - 7 =               396 + 8 =           785 + 5 =

700 - 6 =                899 +4 =           966 + 4 =

600 - 8 =                264 + 9 =           653 + 7 =

 

AJ

Rozděl hada po slovech a přepiš do sešitu do sloupečků   NUMBERS  a   COLOURS:

bluesevenfiveredwhiteonetenyellowtwoblackthreepinkgreenfour

 

Procvičuj psaní slov - části obličeje.

Opiš do sešitu, každé slovo 2 krát:

face -                      neck - 

nose -                     head - 

eyes -                     mouth - 

ears -                      hair -

Čtvrtek 7. 1. 2021

ČJ

Velký PS - str. 33, cv. 1, 2

Žlutý PS - str. 15, cv. 1, 2, 3

Zvládnete to? Část určitě budeme dělat společně v online hodině blush.

 

M

uč. 2. díl     str. 12/20       (jen modré rámečky)

 

75             68             21               51

18          -  39             48             - 17

 

AJ

Piš slovem do sešitu:

1 - one                  3 - _______

10 - _____            7 - _______

9 - ______            4 - _______

 

Opiš sloupečky do sešitu a spoj barevně správné dvojice. Nakresli podle zadání:          

 

blue   eyes                          červené uši

orange   neck                     zelený nos

yellow mouth                      růžová hlava

pink head                           oranžový krk

green nose                          modré oči

red ears                               žlutá ústa

Středa 6. 1. 2021

ČJ

Velký PS - str. 32 CELÁ smiley

VÍTE, KDO MÁ DNES SVÁTEK?

Nakreslete do velkého sešitu a napište, co všechno o nich víte... 

 

AJ  

- nakresli do sešitu:

1. little eyes            2. a  red mouth                 3. a little nose

4. a big ear              5. an orange head            6. long blue hair   

- nakresli příšeru a popiš její obličej (učebnice str. 24)

 

M

Počítej zpaměti:

300 + 600 =             400 - 200 =              700 + 50 =

950 - 100 =              350 + 50 =                480 + 300 =

720 + ___ = 750                 680 - ___ = 620

400 + ___ = 490                 600 - ___ = 100

Pokračuj v řadě čísel:

710, 720, ___, 740, ___, 750

800, 790, 780, ____, _____

150, 155, ____, 160, ____

620, 610, ____, _____, 580

Úterý 5. 1. 2021

ČJ

Žlutý PS - str. 14, cv. 2, 3, 4

Velký PS - str. 31, cv. 2, 3, 4, 5, 6

Pošlete mi prosím Vaše příběhy s vyjmenovanými slovy po L (nestíháme si je číst sad).

 

PRV

- napiš do sešitu
                                                               
                                                   PŮDA

- část neživé přírody, povrchová (svrchní) část zemského povrchu

- vzniká zvětráváním hornin (působením tepla, mrazu, vody se hornina rozpadá)

- obsahuje úrodnou část humus (zbytky těl rostlin a živočichů), vodu, vzduch

- opora pro kořeny rostlin 

(nakresli si obrázek, např. záhonky na zahradě nebo pole)

 

M

Vypočítej do sešitu:

6 . 8 =                    72 : 9 =                      4 . 7 =

40 : 8 =                   6 . 3 =                     54 : 6 =

5 . 9 =                   18 : 2 =                     49 : 7 =

 

POZOR!  při odečítání 

- když mám dole větší číslo než nahoře, přecházím desítku (9 a kolik je 18? a jedna jde dál)

12               68              74               38

29            -  19           - 25               47

Pondělí 4. 1. 2021

ČJ

Jen připomínám písanku - str. 24 smiley.

A zítra to rozjedeme, drahoušci...

Pátek 27. 11. 2020

Poslední den!! Huráá!!smiley

ČJ

Písanka str. 21

Nový PS str. 10 smileysmiley

A to je vše, drahoušci! Čtěte si, nachystejte si aktovky a pouzdra! wink

 

Čtvrtek 26. 11. 2020

ČJ

Nový PS str. 9, cv. 6, 7

UČ str. 37, přečteme si lupy, potom cv. 2, 3 smiley, 4 - to si napíšeme do sešitu

 

Prv

str. 21 celá

 

- do sešitu si do sloupečků nakresli po 3 obrázcích

 

neživá přírodnina                  živá přírodnina                    výrobek

 

M

uč. str. 22 / 42

 

 

Středa 25. 11. 2020

ČJ

Pošlete mi prosím příběhy s vyjmenovanými slovy po B, ještě mi jich pár chybí! wink

A učení...

Písanka str. 20

Nový PS str. 9, cv. 4, 5

UČ str. 36, pročtěte si lupy a doplňte slova do cv. 2, potom si čtěte cv. 3, cv. 4 a přemýšlejte nad rozdíly (nic nepište)

UČ str. 36, cv. 6 napište do sešitu

 

M

uč. str. 22 / 41   (10 příkladů)

            22 / 43, 44    slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď

 

PRV

- do sešitu

 

POVOLÁNÍ

- volíme si podle toho, co nás baví, k čemu máme nadání

- připravujeme se ve škole, zaučujeme se v praxi

- za práci dostáváme peníze (plat), které potřebujeme na nákup jídla, bydlení...

 

Fyzická práce - pracujeme více "rukama", něco vyrábíme

- např. zedník, kuchařka, tesař

Duševní práce - pracujeme více "hlavou"

- např. lékař, spisovatel, herec, učitel

Úterý 24. 11. 2020

ČJ

Písanka str. 19

Nový PS str. 8 CELÁ

Učebnice str. 35 dokončíme, koukneme na str. 36

 

M

Počítej zpaměti  str. 21 / sl. 81  celý sloupec

 

- do sešitu

1) Nakresli koláč a rozděl ho na půl (poloviny).  

Napiš pod to. Mám _________  kusy koláče.

 

2) Nakresli pizzu a rozřízni ji na čtvrtiny.

                       Mám ________ kusy pizzy.

 

3) Nakresli 4 jablíčka. Vybarvi polovinu jablíček.

                        Vybarvila jsem _______________ .

 

4) Nakresli 4 jablíčka. Vybarvi jednu čtvrtinu jablíček.

                         Vybarvila jsem _______________ .

 

Báječné! smiley

Pondělí 23. 11. 2020

ČJ

Nový PS str. 7 - CELÁ smiley

Velký PS str. 28, cv. 1, 2

Učebnice str. 34, 35 - ČÍST...

 

M

- do sešitu

Násobilka 8

0 . 8 = 0

1 . 8 = 8

.

.

8 . 8 = 64

9 . 8 = 72   ...(nové příklady)

10 . 8 = 80

- udělej si kartičky

uč. str. 22/40

Zápis:

vajíček ........ 8 po 2 Kč

jogurty..........2 po 8 Kč

vajíčka....?

jogurty.....?

celkem.....?

Výpočet:

vajíčka:

jogurty.

celkem:

Odpověď:

Pátek 20. 11. 2020

ČJ

Nový PS str. 6, cv. 1, 2 (cv. 3 uděláme společně, musíme pravopis zdůvodnit)

UČ str. 34 - budeme probírat společně

Slohový úkol do velkého sešitu - POKUSTE SE NAPSAT PŘÍBĚH (nebo POHÁDKU), VE KTERÉM POUŽIJETE VŠECHNA VYJMENOVANÁ SLOVA PO B, napište jej do úterý 24. 11. a pošlete mi jej! smiley

 

M

Počítej hady (místo otazníků doplň čísla):

      

            : 4                          .  ?                 - 9

16 -----------------__?__--------------- 28 ---------------__?__

 

 

                . 3                   -- 9                             : 6

__?__---------------  21 --------------- __?__ ---------------- __?__

 

Počítáme zpaměti  str. 21 / sl. 81   (10 příkladů)

Čtvrtek 19. 11. 2020

ČJ

Dokončíme ve velkém PS str. 27, v novém PS str. 5 (diktát ještě ne, nebojte, ale přečtěte si jej).

Písanka str. 18 (můžete se poradit s rodiči, s učebnicí Prvouky nebo s internetem).

UČ str. 33 - dokončíme společně, podíváme se na str. 34. Můžete i sami...

 

M

- do sešitu

uč.  26/ 6  (6 příkladů)

Vymysli slovní úlohu na násobení. Zítra si ji společně vypočítáme.

Počítáme zpaměti str. 19/ sloupec 73 celý

 

Středa 18. 11. 2020

ČJ

Sejdete se v MEETu? wink

Velký PS str. 27, cv. 1

Nový PS str. 5, cv. 1, 2

UČ str. 33, cv. 7 - 4 řádky napište do sešitu

 

M - G

- rýsuj do sešitu geometrie
1. Narýsuj libovolné 3 úsečky a změř je. Pojmenuj je, jak chceš.
2. Narýsuj přímku p a na ní úsečku AB. IABI = 65 mm
3. Narýsuj 3 body: K, L, M. Spoj je tak, aby vznikl trojúhelník KLM. Změř úsečky - strany trojúhelníku. 
 
Prv
- zápis do sešitu
Lidé jsou odlišní - vzhled, povaha, schopnosti
- mohou mít nějaké postižení (nevidomí, neslyšící, na vozíčku)
- starší lidé - senioři
- pomáháme a jsme k nim ohleduplní
Vlastnosti lidí
Např.:  tolerantní, lehkomyslný, sebejistý, bázlivý, pracovitý, důvěřivý
S cizími lidmi děti nemluví, nikam s nimi nejezdí autem!

Pondělí 16. 11. 2020

ČJ

Opět kartičky smiley

Písanka str. 17

Velký PS str. 26 - začneme pracovat společně v online výuce DOKONČETE STRANU

Nový PS str. 4 - začneme také společně wink DOKONČETE STRANU

A stále čteme knihu, že? Také čtu...ale málo, chtěla bych víc...

 

M

  - napiš do sešitu  

Násobilka 7

0 . 7 = 0

1 . 7 = 7

2 . 7 = 14

.

.

10 . 7 = 70

- vypiš všechny příklady

- udělej si kartičky násobků 7 (0, 7, 14, .....dej si je do sáčku, ať se ti nepletou s násobky 6)

 

Pátek 13. 11. 2020

ČJ

Opět budeme potřebovat kartičky wink.

Nový PS str. 3, cv. 5

Velký PS str. 25, cv. 5 - velice pozorně!

               str. 25, cv. 1, 2, 3

Písanka str. 16 smiley

Čtvrtek 12. 11. 2020

ČJ

Nachystejte si kartičky s I, Y wink.

Společně se podíváme do UČ, str. 32, 33. Řeknu Vám, co si zapíšeme do sešitu.

Nový PS str. 3, cv. 4, 5

Velký PS str. 25, cv. 4

 

M

- do sešitu

Doplň: 

___ . 6 = 18                        7 . ___ = 28

42 : 6    =                            ___ . 6 = 0

45 :  9   =                            36 :  6    = 6

 

PRV

- dodělej PS str. 16

Středa 11. 11. 2020

ČJ

Dnes máme krásné datum - zjistěte, jaké pranostiky se s tímto dnem spojují, napište je do velkého sešitu (stačí 4) a přidejte jednu ilustraci wink.

A pravopis:

Nový PS str. 3, cv. 1, 2, 3

PS str. 24, cv. 2, 3

PAMATUJTE! 

by, bych, bys, bychom, aby, abych, abyste, abychom, kdyby, kdybych, kdybychom, kdybyste, byl, byla, bylo, byli...JSOU TVARY SLOVESA BÝT!!!cool

 

M

Dělení 6

uč. str. 20 / 20  (10 příkladů)

            20 / 23  (zápis, výpočet, odpověď)

 

PRV

PS   str. 15   Opakovací stránka

- do sešitu

Rodina

- vytvoř strom vaší rodiny  

- pro inspiraci se podívej na obrázek, ale klidně popusť uzdu své fantazii

 

image.png

Úterý 10. 11. 2020

ČJ

Učíme se řadu vyjmenovaných slov po B! smiley

V naší učebně máte odkazy na videa a přidaná vyjmenovaná slova, která si dopište do karty.

PS str. 24, cv. 1

Nový PS str. 2 wink

Středa bude v bílé, pozdravíme Martina! wink

Pondělí 9. 11. 2020

M

- piš do sešitu M-Š

násobilka 6

uč. str. 20/17    (10 příkladů)

            20/19

 

Vyrob si kartičky (malé jako pexeso) a napiš si na ně násobky 6:

 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

- budeme si při online výuce procvičovat

 

Zkus si vypočítat:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-6/482

 

Aj

- vyrob si kartičky :    modře  YES                   červeně  NO

- přilep si je izolepou na špejli nebo slámku

 

ČJ

Zopakujte si druhy hlásek! smiley Připomenu: samohlásky, souhlásky...a další rozdělení?

PS 23, cv. 1, 2 VŠECHNY ÚKOLY (a Dášeňku můžete nakreslit do velkého sešitu)

Písanka str. 14, 15

Pátek 6. 11. 2020

ČJ

PS str. 21, cv. 3 (doplníme l, r) 

PS str. 22, cv. 2

Vymyslete taková slova, aby platila hlásková podoba: (třeba X O X O X O X = TELEFON)

O X O

X O X 

X O X O

X X O X O

X O X O X

A tentokrát si kromě gramatiky vyzkoušíme opět něco slohového smiley.

Byla bych ráda, kdyby se Vám podařilo vytvořit svůj denní rozvrh. Nachystejte si papír nebo blok a tužku a už od rána si zapisujte, co všechno děláte. Uvidíme, jak se Vaše dny liší. Zápis z celého dne potom přepíšete do našeho velkého sešitu a přidáte fotku nebo namalujete obrázek k některé části dne.

Např.:

6.40 vstávám, jdu do koupelny

6.50 uvařím si kávu a snídám

7.00 oblékám se a jedu do práce cool

Čtvrtek 5. 11. 2020

ČJ

Opět se uvidíme v 9.00! wink

PS str. 21, cv. 1, 2

podíváme se společně na str. 28 a 29, přečtěte si žluté rámečky smiley

M

- procvičovat násobilku 2 - 6

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-1-uroven/242

Počítáme zpaměti     str. 15/ sloupec 57 (12 příkladů)

uč. str. 20 / 18   (zápis, výpočet, odpověď)

 

Prvouka

- zápis do sešitu

Česká republika je rozdělena do 14 krajů.

Každý kraj má krajské město, krajský úřad.

- my žijeme v Olomouckém kraji

- naše krajské město je Olomouc

 

Obyvatelstvo ČR = Češi

+ jiné národy - Slováci, Poláci, Ukrajinci, Vietnamci, Rómové

- všichni mají stejná práva a povinnosti

 

Hlavní město ČR - Praha

- protéká řeka V_____________

- sídlí zde vláda a parlament

- památky (doplň) : K__________ most

                               Staroměstské náměstí + Orloj

                               P__________ hrad

                               Chrám sv. Víta

(podívej se na památky na internetu: Google - obrázky)

 

M

- procvičuj na Školákově

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6

Středa 4. 11. 2020

ČJ - úkoly místo online výuky

PS str. 19, cv. 5

      str. 20, cv. 1 nahoře, všechny úkoly

Procvičování úterního učiva

M

Piš do sešitu M-Š, doplň vynechaný příklad a dopiš odpověď:

SLOVNÍ  ÚLOHY

1.)  Mám 3 kaštany. Lenka má 4 krát více kaštanů než já. Kolik má Lenka kaštanů?

já................3

Lenka...... 4 krát více   (než já   -   vyznač šipku)

Lenka.......?

______________________

Lenka má ______kaštanů.

2.)   Mám 20 kaštanů. Tonda má 5 krát méně kaštanů než já. Kolik kaštanů má Tonda?

já............20

Tonda.....5 krát méně (šipka já)

Tonda....?

______________________

Tonda má ____ kaštany.

 

Vyzkoušej si sám/sama:     

uč, str. 19/13,   udělej zápis-výpočet-odpověď

Úterý 3. 11. 2020

ČJ

SLOVA PŘÍBUZNÁ

UČ str. 26 - pročítat

PS str. 19, cv. 4

PÍSANKA str. 12, 13 (na celý týden)

 

M

Počítáme zpaměti     str. 10 / sloupec 38

 

Aj 

Vytvoř si svou vizitku (kartičku) podle učebnice str. 12. Nakresli do sešitu AJ. Místo fotky nakresli svou podobiznu.

Pondělí 2. 11. 2020

Milí třeťáci,

opět se budeme potkávat v online hodinách tak, jak tomu bylo doposud.

Kromě toho uvidíte i na této stánce úkoly, které máte každý den dělat. Společně na MEETu si vždy nové věci vysvětlíme, cvičení vypracujete sami doma smiley

ČJ

SLOVA PŘÍBUZNÁ

UČ str. 26 - učivo si vysvětlíme, vy napíšete do sešitu NADPIS a cvičení 3, str. 26

PS str. 19, cv. 1, 2, 3

PÍSANKA str. 12, 13 (na celý týden)

 

Napiš do sešitu:

PROCVIČOVÁNÍ  NÁSOBILKY

uč. 17/6    (12 příkladů)

 

SLOVNÍ ÚLOHY.

o  5 více ........................... + 5 .......... sčítáme

o 5 méně .........................._______________

5 krát více ........................_______________

5 krát méně......................._______________

(spolu to doplníme)

 

uč.  17/9    (zápis, výpočet, odpověď)

Středa 21. 10. 2020

Hezký den všem třeťákům,

připomínám ČTVRTEČNÍ setkání v MEETu:

9.00 český jazyk

10.00 matematika, angličtina

A ČEKÁM NA VAŠE DOPISY A PLNÉ KUFRY!! wink

 

Úterý 20. 10. 2020

Zdravím Vás!

Ve středu se opět těšte na MEET smiley.

Já se těším na dopisy...

 

Úterý 13. 10. 2020

Dobrý den, 

ráda bych Vás seznámila s distanční výukou na nadcházející období do podzimních prázdnin. Děti dnes dostaly zadanou práci do pátku 16. 10., v ČJ mají do pracovních sešitů vyznačená cvičení až do 23. 10. 

Od pondělí se s dětmi spojíme přes Google Meet (je to podobné jako Messenger). Termín online hodiny jim dáme vědět předem. Budeme rádi, pokud dětem pomůžete, když to bude potřeba. Přihlašovací údaje mají vlepené do žákovské knížky (vzadu). Děti by měly každý den kontrolovat svoje gmaily. Pokud děti nemají přístup v dopoledních hodinách k počítači či tabletu, dejte nám, prosím, vědět. Chtěli bychom Vám to co nejvíce usnadnit, tak nevyžadujeme v tomto období posílání vypracovaných úkolů. Budeme doufat, že se 2. 11. znovu uvidíme ve škole. Pokud se vyskytne nějaký problém, neváhejte nás oslovit. 

Další informace najdete průběžně na webových stránkách školy (aktuality, kalendář, domácí výuka).

 

Děkuji za spolupráci a trpělivost. 

Domácí