20. listopad

ČJ

Pracovní sešit str. 20 / cv. 4, 5 a), b), c), 6 a), b)

M

Pracovní sešit str. 24 / cv. 1, 2, 3, 4

19. listopad

ČJ

pero, tužka, guma, pravítko, nůžky, sešit, ...             =    slova souřadná  

Doplňte další slova souřadná, zapište vše do sešitu:

1. voda, čaj, limonáda, ___________, ___________, ___________

2. Petr, Jana, Kryštof, ___________, ___________, ___________

3. auto, tramvaj, ___________, ___________, ___________, ___________

4. tygr, lev, __________, ___________, ___________, ___________

Písanka str. 16

M

Pracovní sešit str. 25 / cv.1, 2, 3, 4, 5

16. 11.

Dnes už nebude probíhat online výuka. Jen Vám napíšu nějaké úkoly pro samostatnou práci.

 

ČJ

Dnes procvičujte slova nadřazená a podřazená ZÁBAVNĚ!

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-nadrazena-a-podrazena/prirazovani/cviceni1.htm

M

Pracovní sešit str. 23 / cv.1, 2, 3, 4

Na Školákově procvičujte sčítání do 11, 12, 13, 14, 15

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-do-11-12-13-14-15/priklady.html

13. listopad

ČJ

Roztřiďte slova do tří skupin a přiřaďte je ke správnému nadřazenému slovu. Vše napište do sešitu.

OVOCE                                    hruška, mléko, únor, švestka,

POTRAVINY                            sýr, chléb, květen, broskev,

MĚSÍCE                                   listopad, meruňka, jogurt, srpen 

M

Pracovní sešit str. 22 / cv. 4, 5, 6, 7

A PODÍVEJTE SE DO DOMÁCÍ DRUŽINY, PANÍ VYCHOVATELKA BROŇA PRO VÁS NATOČILA SUPER VIDEO A BUDOU I DALŠÍ:-)

12. listopad

ČJ

Dnes nás čeká nové učivo – slova významem nadřazená, podřazená – vysvětlíme si při online výuce.

DÚ – Napište do sešitu dvě slova nadřazená a k nim 5 – 6 slov podřazených

Např.:

nábytek – stůl, židle, skříň, postel, křeslo, pohovka

(Toto do sešitu nepište, vymyslete si jiná slova.)

 

M

Pracovní sešit str. 21 / cv. 5, 6, 7

                        str. 22 / cv. 1, 2 + žlutá tabulka

11. listopad

ČJ

Písanka str. 15

Psaní slov ve větách si můžete procvičit na Školákově (kdo má počítač nebo tablet)

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-se-sklada-ze-slov/cviceni.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/tyna-a-jeji-tyden/cviceni1.htm

M

Pracovní sešit str. 21 / cv. 1, 2, 3, 4

1. Zvažte se na osobní váze

2. Zvažte dvě svoje oblíbené hračky na kuchyňské nebo i osobní váze (podle velikosti hračky)

Všechny 3 údaje z vážení napište na stírací tabulku. Zítra ráno při online výuce se na to společně podíváme. Při vážení se můžete vyfotit a poslat mi fotografie na mail.

10. listopad

ČJ

Pracovní sešit str. 18 / cv. 8 a), b), c) Zkuste pohádku povyprávět mamince, sourozenci… a protože nemáme výtvarnou výchovu, nakreslete ji na papír a zítra při online výuce mi obrázky ukážete. Budu se těšit.

Nezapomínejte na každodenní hlasité čtení.

M

Pracovní sešit str. 20 / cv. 1, 2, 3

9. listopad

ČJ

Proč jsou věty napsány špatně? Přepište je správně do sešitu, spočítejte, kolik je v každé větě slov a zapište počet číslovkou za větou. Poznáte, ze kterých je to pohádek?

A c e l é k r á l o v s t v í u s n u l o.

J á k o b l í ž e k n a m á s l e s m a ž e n ý.

Ř e k n i m i, k d o j e n a s v ě t ě n e j k r á s n ě j š í?

D e j m i h r á š k u, p o v o z í m t ě n a o c á s k u.

Pracovní sešit str. 18 / cv. 6, 7

Nachystejte si pro svoje spolužáky 1 slovo, které budou hádat. (Tak jak jsme to dělali při online výuce.)

M

Pracovní sešit str. 19 / cv. 6, 7

                        str. 19 / cv. 8 – uděláme společně

6. listopad

2. ročník

ČJ

Nachystejte si na online výuku kartičky se znaménky . ? !

Pracovní sešit str. 17 / cv. 2 (1. větu uděláme společně)

                        str. 17 / cv. 3, 4, 5

Písanka str. 14

Kdo by se o víkendu nudil, může procvičovat na Školákově.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/pocet-slov-ve-vete/vyber.htm

M

Pracovní sešit str. 19 / cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6

5. listopad

ČJ

Věty opište do sešitu, za větami doplňte správné znaménko a tiskacím písmenem napište druh věty (oznamovací – O, tázací – T, rozkazovací – R, přací – P).

Například: Stůj! (R) Jana píše úkol. (O) Ať už neprší. (P) Jak se máš? (T)

Půjdeš do knihovny  

Kéž bych dostal lego

Umyjte se

Toník jde k babičce

Vynes koš

Kde bydlíš

Kdyby tak svítilo sluníčko

M

Pracovní sešit str. 18 / cv. 5 – vypočítáme společně

                        str. 18 / cv. 6, 7 – samostatně

4. listopad

ČJ

Proveďte až po online výuce

Ze zadaných slov vytvořte všechny druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací. Nezapomeňte, že věta vždycky začíná velkým písmenem a končí tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem. Vytvořené věty napište do sešitu.

                        na   hřišti   děti   běhat

M

Pracovní sešit str.17 / cv. 7 – uděláme společně při online výuce

                        str. 17 / cv. 8

                        str. 18 / cv. 1 + žlutý rámeček

                        str. 18 / cv. 2, 3, 4 

Povinný domácí úkol ráčka Roveňáčka

Během celého listopadu máte možnost plnit úkoly z obrázku. Někomu obrázek rodiče vytisknou, někomu přepíší nebo překreslí. Jakmile splníte úkol, odškrktnete si okénko. Asi nezvládnete všechno, ale pokuste se splnit co nejvíce. Máte dost času, nemusíte to stihnout během dneška:-)

3. listopad

ČJ

Písanka str. 13

Nezapomínejte na čtení – každý den alespoň 15 minut nahlas – čtěte mamince, taťkovi, bratrovi, sestřičce, babičce…, každého z nich určitě potěšíte.

M

Pracovní sešit str. 17 / cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Domácí výuka

Vážení rodiče,

ráda bych Vás seznámila s distanční výukou v období po podzimních prázdninách. Zatím děti měly zadanou práci do 23. 10. a všichni jsme věřili, že se 2. 11. zase shledáme a budeme pokračovat s výukou ve škole. Ale školy zůstanou i nadále zavřené, a tak bude distanční výuka pokračovat. Druháčky na online výuku rozdělím na dvě skupiny. Jedna skupina bude začínat v 8,30 hod, druhá v 9 hodin. V pondělí v 11 hodin se online spojíme a domluvíme se, který termín bude pro vás vhodnější. Všechny zadané úkoly budete nacházet na stránkách naší školy v sekci Domácí výuka 2. ročník.

2. listopad

ČJ

Zopakujte si:

Věta oznamovací – něco oznamujeme nebo vypravujeme, na konci věty píšeme tečku

Věta tázací – na něco se ptáme, na konci píšeme otazník

Věta rozkazovací – někomu něco rozkazujeme nebo zakazujeme, při mírném důrazu na konci píšeme tečku, u velkého důrazu píšeme vykřičník

Věta přací – něco si přejeme, věty začínají slovy ať, kéž, kdyby tak, nechť, na konci věty píšeme tečku nebo vykřičník

Vymyslete jednu větu oznamovací, jednu tázací, jednu rozkazovací a jednu přací a napište je do sešitu.

Na úterní online výuku si vyrobte 3 kartičky, na kterých bude fixou vyznačena tečka, otazník a vykřičník ????

M

Poproste maminku, jestli by vám půjčila odměrku na tekutiny, kterou používá při vaření a pečení. Základní jednotkou měření objemu je 1 litr. Pomocí této jednotky můžeme změřit všechny kapalné nebo tekuté látky – voda, mléko, džus, benzín a podobně.

1.pokus – odměřte si 1 litr a zjistěte, kolikrát naplníte váš oblíbený snídaňový hrníček vodou, než ji z odměrky všechnu vypotřebujete

2.pokus – kolik litrů vody se vejde do vaší konvičky na pokojové květiny

Při pokusech se můžete vyfotit a fotografie mi můžete poslat :-)

Domácí